Jak vybrat měřící přístroj pro elektrorevize?

Revizní technik na začátku své profesní kariéry může být trochu zmatený ze široké nabídky měřících přístrojů, které by ke své práci mohl potřebovat. Často se tak objevují dotazy, jaký přístroj si pořídit. Ke správnému výběru je ale nutné zvážit více kritérií.

Co bude měřeno?

Různé elektrotechnické normy ukládají reviznímu technikovi za povinnost ověřit fungování a bezpečnost elektrických zařízení právě měřením a porovnáním parametrů. K tomu, abyste vybrali správné revizní přístroj, je nutné znát především to, jaké veličiny se budou měřit. Dobrým vodítkem jsou právě normy, které určují, co se na revidovaném zařízení má měřit. Požadavky jsou jiné pro revizi elektrických instalací a jiné pro revizi strojních zařízení, často se však překrývají. Pokud tedy hledáte univerzální měřící přístroj, je vhodné důkladně prostudovat všechny požadavky norem a vybírat na jejich základě. S některým měřením se potkáte jen ojediněle či vůbec a pak je na zvážení, zda je nutné brát na ně ohled při výběru měřiče.

Kde a jak?

Samotné požadavky norem a tedy určené veličiny ale k výběru vhodného přístroje nestačí. Důležité je také zvážit, v jakých podmínkách budeme pracovat a jaká zařízení budeme revidovat. V průmyslových objektech budou na měřící přístroje kladeny mnohem vyšší nároky, než třeba při revizi domovní instalace. V neposlední řadě je pak nutné zaměřit se na technické parametry přístroje a uvážit, zda splní nejen požadavky naše, ale také všech potřebných norem. Není tak dobré vybírat jen podle ceny, ale i podle ostatních faktorů, aby nám přístroj sloužil dlouho a spolehlivě.

Parametry, určení veličin i normy ale patří je mezi základní kritéria výběru nového měřícího přístroje. Pokud máte další požadavky na funkce měřícího přístroje nebo si nevíte rady, profesionálové z firmy GHV Trading vám s výběrem pomohou.