Rozhlasy a další ozvučovací technika ve 21. století

Z dětství si pravděpodobně vzpomínáte na praskající školní rozhlas, kterým se oznamovalo branné cvičení a volali nepřizpůsobiví žáci do ředitelny, nebo na tlampače na vesnických ryncích, z nichž častěji než cokoli jiného hrála dechovka. Budete se možná divit, ale veřejný rozhlas je v menších obcích s velkým procentem starší populace pořád ještě jedním z hlavních informačních kanálů. Možnosti ozvučovací techniky jsou však mnohem větší…

Školy se na ozvučení spoléhají - od zahájení výuky do posledního zvonění

Ohlašování začátku hodin a přestávek je hlavním prvkem ozvučení pro školy. Ústředna melodického zvonění dnes nabízí pestrou škálu zvuků, ne to staré známé nepříjemné drnčení, a dokáže také odvysílat mluvené i hudební zprávy. Pro odměřování času kromě zvonění slouží synchronizované hodiny v digitální či analogové variantě. V tělocvičně při sportovních turnajích zase využijete časomíru. Moderní ústředny jsou připraveny k provozu i tehdy, nastane-li výpadek elektřiny; vnitřní chod času se obejde týden bez napájení. Pokud vás zajímá, co všechno ještě umí, stačí se podívat na adresu https://elmik.cz/produkty/ozvuceni-pro-skoly/.

Rozhlas má v obcích svůj význam

I ti, kdo ohrnují nos nad jeho sdělovací a kulturní hodnotou, nemohou rozhlasu upřít důležitost, dojde-li k mimořádné situaci. Sirény obec často zachrání v případech, jako jsou velké požáry, chemické havárie nebo povodně, kdy je nutné plošně varovat obyvatele a přivolat hasiče. Zastaralé, nevyhovující systémy jsou dnes nahrazovány bezdrátovými digitálními rozhlasy, které se mohou pochlubit velkou spolehlivostí a dosahem.

Čistota nade vše

Další zajímavou a moderní aplikací zvukových vln je ultrazvukové čištění. Právě teď, kdy je na hygienu kladen větší důraz než kdy jindy, je tento efektivní a snadný způsob čištění velmi aktuální. Ultrazvuk se používá v různých oborech včetně elektroniky, jemné mechaniky, hodinářství, zdravotnictví, klenotnictví atd., protože dokonale vyčistí i drobné, tvarově složité předměty. Je přitom vysoce ekologické a dobu čištění dokáže i výrazně zkrátit.

Kam pro kvalitní ozvučovací techniku?

Všemi výše zmíněnými odvětvími rozhlasové a ozvučovací techniky (a nejen jimi!) se zabývají profesionálové ze společnosti EL-MIK, která v oboru funguje již od roku 1994. Zařízení vám nejen prodá, ale také projekčně zajistí, nainstaluje a poskytne odborné poradenství. Přehled o spektru služeb firmy získáte na jejich webstránkách: https://elmik.cz/produkty/ozvuceni-pro-skoly/.