Totální endoprotéza kyčelního kloubu dokáže usnadnit život

Lidské tělo je jako stroj, během života logicky dochází k jeho postupnému opotřebování. Není proto divu, že je s přibývajícím věkem nutné podstupovat některé chirurgické zákroky. Častým problém jsou špatně fungující klouby. Zejména u lidí středního a staršího věku je zapotřebí přistoupit k totální endoprotéze kyčelního kloubu.

Proč je kyčelní kloub důležitou součástí těla?

Pro aktivní pohyb lidského těla je nezbytné, aby v něm dobře fungovaly klouby. Zásadní roli v tomto směru hraje kyčelní kloub, který je vůbec druhým největším kloubním systémem v organismu. Spojuje pánev se stehenní kostí. Jeho namáhání vede k postupnému zhoršování stavu, což se projevuje v bolestech při chůzi a dalších činnostech, jež vykonáváte. Pakliže už je stav kloubu příliš špatný, je nejlepším řešením jeho endoprotéza.

Co je endoprotéza a jaké jsou možnosti?

Totální endoprotéza kyčle se provádí ve chvíli, kdy už pohyb člověku způsobuje příliš velké bolesti a kloub není dostatečně funkční. Jde o vytvoření a implantování umělé náhrady, díky níž se po operaci můžete časem opět plně pohybovat, aniž byste byli nějak výrazněji omezováni. Kromě sešlosti věkem jsou totální endoprotézy kyčelních kloubů aplikovány rovněž u lidí, kteří utrpěli například nějaký komplikovaný zdravotní úraz, výjimkou nejsou ani potíže v důsledku zánětů, kdy je klouby zapotřebí nahradit za protézy.

Z lékařského hlediska se využívají 3 metody endoprotézy kyčelního kloubu dle toho, jakým způsobem jsou do těla implantované. V prvním případě se jedná o cementovanou endoprotézu, jež se aplikuje hlavně u starších lidí. Necementovaná varianta jako druhá možnost je v současné době oblíbenějším postupem, neboť není pro lidský organismus tolik zatěžující. Třetím způsobem je takzvaná hybridní endoprotéza kyčelního kloubu, kdy je jedna část (jamka) fixována bez použití cementu, u druhé (dříku) je pak kostní cement aplikován.

Díky totální endoprotéze mohou kyčle opět plně fungovat a vy pak v ideálním případě prožijete další roky svého života bez viditelných obtíží při pohybu dolních končetin. Vždy je samozřejmě nutné dbát na odborné hledisko lékařů.

Předním výrobcem endoprotéz v Česku je společnost Beznoska, s.r.o., která se touto problematikou zabývá už dlouhá léta.