Jak získat zbrojní průkaz?

Kdo se chce věnovat střelbě a zbraním, nebo s tím související činnosti, jakou je třeba myslivost, potřebuje zbrojní průkaz. Rovněž pokud chcete zbraň držet pro účely své obrany na větší vzdálenost. Víte, jak jej získat?

K oprávnění držet zbraň vede právě získání zbrojního průkazu. Existuje sice i kategorie zbraní vymezená zákonem, pro kterou zbrojní průkaz nepotřebujete, ty však mají velká omezení. Jde o zbraně určené pro sebeobranu fungující na krátkou vzdálenost, dále pak o zbraně pro střelbu zábavnou a sportovní.

Celkově zákon vymezuje pět kategorií zbrojního pasu

Skupina A – zbraně ke sběratelským účelům (lze získat od 21 let)

Skupina B – zbraně ke sportovním účelům (lze získat od 18 let, výjimečně od 15 let)

Skupina C – zbraně k loveckým účelům (lze získat od 18 let, výjimečně od 16 let)

Skupina D – zbraně k výkonu zaměstnání nebo povolání (lze získat od 21 let, výjimečně od 18 let)

Skupina E – zbraně k ochraně zdraví, života a majetku (lze získat od 21 let)

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

Až držení zbrojního průkazu vás opravňuje pořídit si zbraň a držet k ní střelivo. Cesta k získání průkazu chvíli trvá – obvykle jej nelze získat dříve než za tři až šest měsíců. Absolvovat musíte zdravotní prohlídku u lékaře, který vám vydá potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dále budete muset prokázat odbornou způsobilost na zkoušce. Ke zkoušce se přihlašujete u příslušného policejního útvaru v místě trvalého bydliště. Střelecký kurz je nepovinným. Zkoušku pak absolvujete na střelnici. Je teoretická v podobě testu a praktická, která prověří schopnost manipulace se zbraní a současně vás prozkouší v bodové střelbě na pevný cíl. Doložit budete muset trestní bezúhonnost opisem z evidence Rejstříku trestů.

Nepodceňujte přípravu na zkoušku

Až 30 % uchazečů na zkoušce pohoří. Testovacích otázek je až 500, v testu pak odpovídáte na 30 z nich. Znát je nutné též související legislativu. Běžně příprava na zkoušku zabere zhruba tři týdny. Pokud si zaplatíte i střelecký kurz, jehož ceny se pohybují od 500 do 2000 Kč, budete ve výhodě, protože se na střelnici setkáte se zbraní, kterou pak dostanete při zkoušce.

Kolik vás bude vydání zbrojního průkazu stát?

V podstatě zaplatíte především velké množství různých poplatků. Nejdříve za lékařskou prohlídku 300 až 1000 Kč, v případě vyšetření u psychiatra až 2000 Kč. Přihláška k odborné způsobilosti stojí 100 Kč, nepovinný odborný kurz na střelnici od 500 do 2000 Kč (případně doplatek až 1500 Kč za střelivo navíc a pronájem střelnice), odměna zkušebnímu komisaři za zkoušku je 600 Kč (stejná částka v případě opakování), 700 Kč je poplatek za vydání zbrojního průkazu (platí se vždy za každou skupinu zvlášť). Dále pak platíte 300 Kč za vydání průkazu zbraně.