Proč je při výrobě rizikem prach?

Máme ho všude kolem sebe, v práci i doma. Ve zpracovatelských a průmyslových závodech však může prach komplikovat výrobu i představovat riziko pro bezpečný provoz. Čím je tak nebezpečný?

Nebezpečí výbuchu

Většinou vnímáme prach jako nečistotu, která může napomáhat i množení bakterií a z hygienického hlediska je naprosto nežádoucí To platí především v potravinářském a farmaceutickém prostředí, kde se musí enormně dbát na čistotu. Prach ale může vytvářet také explozivní prostředí, když zůstane usazený a neodstraňuje se, proto je ve výrobních závodech důležitá kvalitní průmyslová vzduchotechnika. V potravinářství se za explozní prach považují téměř všechny jeho druhy a také se tak k nim přistupuje. Podobně je tomu v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu, protože dřevní i papírenský prach jsou vysoce explozní. Usazený prach v uzavřené místnosti může být problém už při vrstvě 1 mm, kdy může dojít při jeho zvíření k zapálení či výbuchu. Exploze prachu je pak nebezpečná nejen pro samotné zaměstnance, ale ohrozí i technologie a stroje ve svém okolí, což má také ekonomické dopady.

Odsávání prachu

Nečistoty a prach vznikají při zpracování surovin a manipulaci s nimi, při mletí, ořezávání, sekání, řezání, balení i dopravě. Pro snížení rizik a vytvoření bezpečného prostředí pro práci je nutné odsávání prachu na centrální úrovni. Odprášení se využívá ve všech oblastech průmyslu, zpracování i výroby. Odsátý prach je oddělen od vzduchu, ten se pak odvádí buď zpět do haly v zimní sezóně a nebo ven mimo halu v létě. Pravidelné revize zajistí bezproblémové fungování celého filtračního systému.

Bezpečné a čisté pracovní prostředí pomáhá zlepšit pracovní výkony a zefektivnit výrobu. Zamezit usazování prachu v provozech a výrobních halách je základ pro snížení rizika případného požáru nebo výbuchu.