Jak si založit živnost a jak začít s podnikáním

Kolik vás to bude stát, jaké úřady je nutné oběhat, které dokumenty si musíte zařídit, jak dlouho vám to bude vše trvat a nejde to v dnešní moderní době zařídit vše z pohodlí domova? Otázek, které se k založení živnosti vážou, je spousta. Následující odstavce vám pomohou je zodpovědět a zorientovat se v problematice, jak si založit živnostenský list.

V první řadě si musíte přesně ujasnit, jaký je váš podnikatelský záměr, v jakém oboru chcete podnikat. K většině samostatně výdělečných činností živnostenské oprávnění potřebujete, existují však i výjimky. Například pokud podnikáte dle zvláštních předpisů (makléři, advokáti, daňoví znalci apod.), živnostenské oprávnění si zařizovat nemusíte. Stejně tak pokud pracujete na principu autorských honorářů nebo vykonáváte některé ze svobodných povolání (herci, spisovatelé). Podrobně tyto kategorie stanovuje živnostenský zákon (455/1991 Sb.).

1000 Kč a jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář také určuje základní podmínky nutné pro získání živnostenského oprávnění. Musíte být starší 18 let, způsobilí k právním úkonům a trestně bezúhonní.

S jakými institucemi musíte při zakládání životnosti komunikovat? Máte dvě možnosti. Buď obecní živnostenský úřad, nebo jakákoliv pobočka Czech POINTu. Při žádosti o registraci do živnostenského rejstříku zaplatíte 1 000 Kč. Tento správní poplatek lze uhradit osobně na živnostenském úřadu, případně v Czech POINTu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Dále se budete muset prokázat občanským průkazem a v případě, že neplánujete podnikat v místě svého trvalého bydliště i výpisem z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou nebo souhlasem vlastníka nemovitosti, v níž bude sídlo vašeho podnikání.

Nejdůležitějším dokumentem je pro založení živnosti jednotný registrační formulář. V něm uvedete informace o sobě, místě podnikání, provozovně, případně oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a další údaje, které živnostenský úřad vyžaduje.

Formulář poté podáte buď osobně na již zmíněných místech (živnostenský úřad, Czech POINT), poštou či elektronicky. V posledním případě formulář zašlete na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky živnostenského úřadu. Připojit musíte svůj elektronický podpis.

Živnost lze založit kompletně online

Jak ze všech výše uvedených možností vyplývá, celý proces lze vykonat přes internet. Pokud žádost podáte elektronicky a správní poplatek zaplatíte převodem z bankovního účtu, můžete se vyhnout fyzickému obíhání všech úřadů. Online založení živnosti vám ušetří až několik dní.

Pokud splníte všechny podmínky, úřad provede zápis do živnostenského rejstříku. Ze zákona na to má lhůtu 5 pracovních dní od doručení ohlášení. Vy poté obdržíte výpis z živnostenského rejstříku.

Nezapomeňte na ohlášení daní a sociálního a zdravotního pojištění

Pozor si dejte na to, abyste svoji živnost ohlásili na všech příslušných úřadech. Do 15 dní od zahájení činnosti se musíte registrovat jako plátce daně z příjmů fyzických osob, 8 dní pak máte na registraci k České správě sociálního zabezpečení. Obě tyto registrace lze provést v rámci jednotného registračního formuláře, nemusíte se tak s nimi trápit samostatně.

Zamyslete se také nad tím, jestli jste při ohlašování uvedli všechny potřebné činnosti. Když si budete chtít v budoucnu nějakou přidat, zaplatíte dalších 500 Kč. Zvažte tak, zdali jich do budoucna nebudete potřebovat více a jestli se nevyplatí je ohlásit rovnou.

Všechny výše uvedené informace platily pro ohlášení tzv. volné živnosti. Další typy vyžadují totéž, je třeba při jejich ohlašování však některé údaje doplnit. Při žádání o registraci k řemeslné, vázané a koncesované živnosti musíte doložit doklady, prokazující odbornou způsobilost v oboru, ve kterém plánujete podnikat. U řemeslných živností se prokazujete výučním listem, maturitním vysvědčením či dokladem o ukončení vyššího odborného nebo vysokoškolského studia. Při žádosti o koncesovanou živnost je třeba zároveň podat žádost o koncesi. Vázané živnosti mají pro každou jednotlivou činnost specifické požadavky na doložení odborné způsobilosti. Ty jsou, stejně jako rozdělení toho, do jaké kategorie zrovna vaše živnost spadá, uvedené v již zmiňovaném živnostenském zákoně.

Sepište si podnikatelský záměr

Po založení živnosti však vaše starosti nekončí, naopak ty důležitější ještě začínají. Velmi důležitým dokumentem, který by si měl každý podnikatel vypracovat, je podnikatelský záměr. Ten vám nabídne ucelený pohled na vaše podnikání, při jeho tvorbě si srovnáte, čemu přesně se vlastně chcete věnovat, jaké nástrahy vás při cestě za ziskem asi čekají apod. Hodí se také ve chvíli, kdy budete žádat například o dotace nebo investice.

Podnikatelský plán je vlastně přehledný popis vašeho podnikání, vašich cílů a cest, které k jejich dosažení povedou. Měl by být přehledný, srozumitelný i pro ostatní, kteří si ho budou číst, a především pravdivý a realistický.

Do podnikatelského záměru zahrňte:

  • popis produktu nebo služby,

  • cíle, kterých plánujete dosáhnout (ideálně vyčíslené),

  • analýza cílové skupiny,

  • analýza konkurence,

  • marketingové strategie, které hodláte použít,

  • rizika, která vás mohou potkat,

  • finanční plán,

  • časový plán.

Faktury, účetnictví a daně

Jakožto podnikateli vám vzniká povinnost vést alespoň daňovou evidenci. Daňová evidence je, zjednodušeně řečeno, přehled faktur přijatých a vystavených. Můžete se rozhodnout také pro vedení účetnictví, které je však do chvíle, než v předchozím účetním období překročíte obrat 25 milionů Kč, dobrovolné. Čeká vás také rozhodování, jestli si účetnictví (nebo daňovou evidenci) povedete samostatně, nebo svá čísla svěříte někomu externímu.

Co vás nemine určitě, je vystavování faktur. Zpočátku pravděpodobně budete vystavovat faktury pro neplátce DPH. Měli byste vědět, jaké jsou zákonné náležitosti faktury. Jedná se o identifikaci odběratele a dodavatele, označení a číslo faktury, jednotlivé obchodovatelné položky včetně jejich počtu a ceny, datum vystavení, způsob úhrady a doba splatnosti. Bez jakéhokoliv z těchto údajů je faktura neplatná a při případném vymáhání jejího proplacení nemáte šanci. Podívejte se na vzor faktury pro neplátce DPH, tedy na ukázkový příklad toho, jak má faktura vypadat.

Jakožto začínající podnikatel se automaticky řadíte k neplátcům DPH. Plátcem se můžete stát dobrovolně, nebo povinně, a to v případě, že za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne váš obrat 1 milion Kč.

Podnikání v době koronaviru

Namlouvat si, že aktuální situace je zcela ideální k tomu začít podnikat, by bylo zcela naivní. Omezovat v podnikání vás mohou jak vládní nařízení, tak chování trhu, které je ve srovnání s například rok starou situací zcela odlišné.

Je třeba tak hledat alternativy a počítat s chováním zákazníků, kteří raději zůstanou doma. Pravděpodobně se tak nepustíte do otevření nové restaurace, ale vrhnete se do online prostředí. Také například reklamu je nutné přizpůsobit a věnovat se více PPC reklamám, sociálním sítím, vlastnímu webu apod., než se spoléhat na inzertní plochy venku, předváděcí akce, veletrhy a další.

Pokud máte dobrý nápad a věříte, že se i přes negativa těchto časů může prosadit, je nutné vnímat současnou situaci jako příležitost, nikoliv jako překážku, která vám ve vašem podnikání brání.