AZznačky nabízí komplexní služby v dopravním značení s celorepublikovou působností

V dopravě neexistuje nic důležitějšího než dopravní značky a značení. Bez nich by vládl chaos a dopravních nehod by rapidně přibylo. O to, aby bylo na silnicích bezpečno, se už téměř 15 let stará společnost AZznačky, která poskytuje celorepublikový servis v oblasti dopravního značení. Firma současně zajišťuje veškeré dopravní značení včetně výroby a osazení značek na míru, parkovacích bariér, ale i retardérů nebo vyznačení vodorovného značení na parkovištích, ve firemních areálech nebo business skladech. Samozřejmostí je pronájem značek, mobilních plotů či dopravních zařízení.

Svislé dopravní značení

Klasické dopravní značky, jak je známe dnes, se začaly na našich cestách objevovat začátkem 20. století, ale většího rozmachu se jim dostalo až na konci 20. let. Právě svislé dopravní značení upozorňuje na nebezpečí, dělí se na výstražné, příkazové, zákazové, informativní či upravující přednost. V případě potřeby se osazují také různé dodatkové cedule nebo v případě soukromých areálů provozní či logistické značky. AZznačky dokáže v tomto směru uspokojit veškeré požadavky zákazníků a vyjít jim vstříc.

Vodorovné dopravní značení

První šipky, které se začaly umisťovat na vozovku, byly v příhraničních oblastech ve 30. letech minulého století. Bylo to z důvodu upozornění na levostranné řízení v Československu oproti pravostrannému v tehdejším Německu. Dnes má vodorovné dopravní značení velký význam také v soukromých firemních areálech nebo logistických centrech, na parkovištích u obchodních center, nemocnic, poliklinik, škol a dalších objektů. AZznačky provádí nanášení jednosložkových i dvousložkových barev ručně nebo strojově podle zadání, navíc lze značení doplnit o zpomalovací prahy, parkovací zábrany či instalovat dopravní zrcadla.

Krátkodobý a dlouhodobý pronájem

Opravy komunikací? Objížďky? Ad hoc sportovní nebo kulturní akce? AZznačky se specializuje na krátkodobý a dlouhodobý pronájem dopravního značení. Firma má celorepublikovou působnost a zajistí pronájem nejen značek, ale též mobilního oplocení, parkovacích zábran či dopravního zařízení. Vhodné je se obrátit na odborníky, kteří poradí s dopravním řešením i samotnou realizací. Hotovou zakázku nadto mohou zákazníci kontrolovat pomocí systému VENZEO.