Jak je to s povinností pořádat školení řidičů?

Zejména z důvodu některých článků, které proběhly mediálním prostorem, se mnoho firem domnívá, že povinné školení řidičů vlastně povinným ani není. Jak je to ve skutečnosti? A jaký je rozdíl mezi školením řidičů z povolání a řidičů referentů?

Školení pro řidiče je povinné, ale pravdou je, že se výrazně liší podle toho, jestli jde o školení řidičů z povolání, nebo ostatních zaměstnanců, kteří při výkonu své práce řídí firemní či soukromé vozidlo, ale nemají přímo řízení jako svoji náplň práce v pracovní smlouvě. Zatímco profesní školení řidičů definuje zákon zcela přesně, včetně intervalu proškolení, a vztahuje se na řízení vozidel od 3500 tuny (C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E), u školení řidičů referentů to může být poněkud matoucí. Odborníci na BOZP však potvrzují, že povinné je rovněž toto školení.

Jak na školení řidičů referentů?

Školení řidičů referentů sice neupravuje žádný zvláštní předpis, není stanoven přesný obsah, frekvence opakování, ani požadavky na profesní způsobilost školitele, přesto ale povinné je. Zaměstnavatel není povinen seznamovat řidiče referenta s pravidly silničního provozu, avšak je povinen zajistit školení o právních předpisech souvisejících s BOZP upravující povinnosti při řízení motorových vozidel zaměstnanci nad rámec pravidel silničního provozu. Je též povinen zajistit informace a pokyny o BOZP v souvislosti s vykonávanou prací, tedy s řízením motorových vozidel.

Přijde vám školení řidičů jako zbytečná obstrukce ze strany státu?

Není tomu tak. Právě řízení motorových vozidel zcela jednoznačně vede jako příčina smrtelných pracovních úrazů. Dobře provedené školení BOZP v souvislosti s řízením vozidel vede ke snižování množství těchto úrazů.

Moderní školení řidičů formou e-learningu

Zaměstnavatelé a podnikatelé si dlouhodobě stěžovali, že právě školení řidičů patří mezi požadavky státu, které nejvíce omezují podnikání. Dříve bývalo poměrně komplikované a taktéž drahé zorganizovat školení zaměstnanců . Bylo je nutné posílat v pracovní době, ev. za náhradu mzdy, mimo pracoviště na drahá školení. Případně je organizovat ve firmě, což bylo opět nákladné. Navíc se jen stěží daly koordinovat termíny nově školených a těch, co potřebovali přeškolit. E-learning tento problém vyřešil.

Online školení řidičů si oblíbili jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé.

Pro zaměstnavatele je levné, bez nutnosti složité organizace, přitom se všemi potřebnými výstupy o absolvovaných školeních pro případ kontroly. Firmy si již nemusí držet speciální pracovníky pro organizování vzdělávání zaměstnanců. Kvalitní platforma INSTRUCTOR od společnosti PREVENT nabízí školení pro řidiče profesionály i řidiče referenty, školení BOZP, BOZP při home office, PO, první pomoci, GDPR, ergonomie, životního prostředí, obsluhy manipulačního vozíku, BOZP ve skladu, BOZP na stavbách, informační a kybernetické bezpečnosti, práce ve výškách a celé řady dalších.