ERP systémy vs. informační systémy. Jak jednoduše a efektivně vybrat ten správný?

Potřebujeme nový firemní software. Když tahle věta v menší či větší české firmě začne zaznívat stále hlasitěji a častěji, je jasné, že se chystá nějaká větší investice. Přichází s ní však také spousta otázek. Jaký software vybrat? Podle jakých kritérií vybírat? Co všechno by měl umět? Nakolik nám skutečně pomůže? Kolik to celé bude stát? To je jen pár základních otázek, které logicky musí přijít. Dobrou zprávou je, že odpovědi na ně existují. Jak k nim dospět?

Protože rozhodnutí o tom, že je nějaký firemní software potřeba, už padlo, nebo se o jeho pořízení alespoň vedou vážné debaty, máme část otázek za sebou. Ať pro rozhodnutí o pořízení existovaly jakékoliv důvody (inovace obchodního modelu, zefektivnění vnitrofiremních procesů, digitalizace dat a procesů…), stejně důležité jako ono samotné je i rozhodnutí o výběru toho správného systému. A právě zde se objevuje pověstný kámen úrazu.

Jak se zorientovat v široké nabídce firemního softwaru?

Dostali jste se totiž do bodu, ve kterém můžete začít tápat. Když už se pro nasazení nějakého systému rozhodnete a začnete se rozhlížet po jednotlivých možnostech, zjistíte, že variant existuje opravdu hodně. Zorientovat se v nabídce je extrémně obtížné, mnohé softwary se svými funkcemi překrývají, o nějakém smysluplném porovnání jejich vlastností nemůže být ani řeč. Můžete u internetových vyhledávačů strávit dlouhé hodiny, a i tak se dostanete maximálně k výčtu hlavních výhod jednotlivých systémů.

Abyste obsáhli a mezi sebou vzájemně porovnali celý trh, je nemožné. Zvlášť když některé informace, především o ceně, nejsou uváděny zcela transparentně a jednoznačně. Hledání a porovnávání na vlastní pěst je tak značně neefektivní a snadno se může stát, že finální výběr padne na některý ze systémů, které je umístěný na předních příčkách ve vyhledávačích. Nebo nenajdete takový systém, který by přesně odpovídal vašim požadavkům. Nebo nenaleznete systém, který je pro vás cenově nejvýhodnější.

Žádné řešení není tak dokonalé, že vám nabídne to nejlepší možné řešení z celého trhu. Důležité však je, že ve chvíli, kdy máte v ruce veškeré podklady a možnosti porovnání, můžete učinit mnohem lepší rozhodnutí.

Katalog všech informačních systémů na českém trhu

A právě to nabízí platforma Stackopera. Její přínos při vybírání nového firemního softwaru ilustruje výčet jejích služeb. Stackopera nabízí:

  • přehled o všech firemních systémech na českém trhu,
  • porovnání různých systémů mezi sebou,
  • sledování nákladů, ať už na pořízení, nebo poté na využívání daného softwaru,
  • srovnání používaného softwaru s konkurencí.

Řeší tak nepřehlednost na trhu s firemním softwarem, která na něm díky velmi rozsáhlé nabídce samozřejmě existuje. Co je důležité, každá firma má možnost využít těchto služeb zcela zdarma. Neplatí se ani za žádné pokročilé či nadstandardní služby. Jak konkrétně tedy práce s platformou Stackopera funguje?

Ujasněte si, jaký software vlastně potřebujete

Nejprve ještě na chvíli od platformy odstupme, abychom se ve firemních softwarech lépe zorientovali. Existuje pojem informační systémy. Ten je velmi široký a obecně zahrnuje veškeré systémy, které podniky využívají pro správu svých dat a procesů. Pomáhají jim plánovat, řídit, rozhodovat apod. Mohou být veřejné i podnikové. Informační systémy se dále dělí, a to především podle účelu a specializace.

Jednou skupinou informačních systémů (či informačního softwaru) je úzce specializovaný software. Jde například o ekonomické systémy, jejichž typickým zástupcem je jakýkoliv účetní program, dále docházkový systém apod. Může se jednat i o programy pomáhající s řízením lidských zdrojů, o datové sklady apod.

Mezi informační systémy dále spadají systémy komplexnější. Jde například o ERP systémy , které slouží pro plánování podnikových zdrojů a často fungují jako celopodnikový informační systém. Řeší se v něm nákupy, prodeje, zásoby, finance, personalistika, marketing a další. Na podobné úrovni jsou i CRM systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Ty pomáhají s analýzou chování a spokojenosti zákazníků, evidencí jejich kontaktů, řeší zákaznickou podporu, ceny, tvorbu, správu a vyhodnocování marketingových kampaní a další úkony spojení se zákazníky či dodavateli.

Hlavní funkcí platformy Stackopera je katalog veškerého softwaru, který je na českém trhu dostupný. Při jeho procházení je prvním krokem právě výběr typu daného softwaru. Na výběr zde je mezi ERP systémy, CRM systémy a ostatním aplikačním softwarem . Hledat v katalogu je možné podle názvu, zaměření softwaru, velikosti podniku nebo modulů, které daný software obsahuje. Najednou vedle sebe máte možnost porovnání až 4 systémů s informacemi o jejich základních funkcích, vlastnostech a počátečních cenách.

Při vybírání zcela nového softwaru je tato jedinečná možnost tou, která vám s výběrem pomůže nejvíce.

Jaké výhody mi nový software přinese? A za kolik?

Dalšími důležitými podklady při rozhodování o novém softwaru je vaše stávající situace. Tedy informace o tom, jaké programy využíváte dosud, a především, kolik za ně zaplatíte. Stackopera umožňuje ujasnit si výši nákladů, kterou každý rok (měsíc) skutečně vynaložíte za váš stávající software. To vám pak v porovnání s cenou softwaru nového dá kvantifikované informace o tom, jak změnu softwaru pocítí vaše finance.

Ani po výběru neusínejte na vavřínech

Tím, že si nějaký software vyberete, nic nekončí. I poté musíte sledovat, jestli ho efektivně využíváte a zdali neexistují nějaké další programy, které byste mohli využít. Inspirací k tomu vám mohou být i vaši konkurenti. Stackopera vám umí poskytnout přehled o tom, jaký konkrétní software používají jiné firmy. Získáte tak možnost srovnat se s firmami vaší velikosti či z vašeho odvětví.

Můžete tak například zjistit, jakou oblast svého podniku ještě nepokrýváte patřičným softwarem, či naopak, že některé systémy máte zakoupené zbytečně.

Shrnutí na závěr

Na závěr si problematiku výběru nového firemního softwaru ještě jednou shrňme. Je velmi důležité se rozhodovat ve chvíli, kdy máte pohromadě maximální množství informací a podkladů. Část jich získáte analýzou vlastních potřeb. Typicky toho, že programy, které nyní v podniku máte, už vám nevyhovují nebo nedostačují.

Druhou část informací získáte analýzou trhu. Při hledání konkrétního softwaru vám velmi výrazně pomůže katalog obsahující přehled všech dostupných firemních systémů na českém trhu. Zde si mezi sebou porovnáte své favority, případně zjistíte, jaká je vůbec nabídka na trhu. To vše zdarma a na jednom místě. Výběrem podle tohoto postupu minimalizujete riziko, že si pořídíte systém, který vám nebude vyhovovat, případně který nevyužijete naplno.

Ve chvíli, kdy už nějaký informační software máte, nabízí vám Stackopera nástroje pro jeho správu. Jednoduše zjistíte vaše celkové náklady na jeho používání včetně toho, kolik stojí jednotlivé programy nebo moduly systému. Snadno si tak spočítáte, jestli se vám takový software finančně vyplatí.

Ani to, že jste si vybrali vám sedící software, který vašemu podniku přinesl prokazatelný přínos, neznamená, že za pár týdnů, měsíců nebo let nenastane čas na jeho vylepšení. Na platformě Stackopera se tak můžete neustále porovnávat s konkurencí, mít přehled o tom, jaké konkrétní programy používají ostatní firmy, a třeba se právě tam inspirujete k nějakému novému modulu či celému systému, který vaši firmě pomůže posunout se o úroveň dál, vylepšit vaše produkty a předstihnout konkurenci.