Proč jsou pracovnělékařské služby důležité?

Pod pojmem „pracovnělékařské služby“ si jen málokdo dokáže představit, o co přesně se jedná. A i přesto se valná část pracovníků v pravidelných intervalech s tímto druhem služeb setkává.

Hlavní je prevence

Na mnoha pracovištích hrozí riziko zranění a v celé řadě případů je možné se i nakazit či otrávit, případně svou nerozvážností nakazit a otrávit ostatní. Aby k takovýmto událostem nedocházelo, objednávají si malé, střední i velké firmy pracovnělékařské služby.

Ty mají sloužit primárně jako prevence před nenadálými negativními událostmi, co mohou neblaze ovlivnit nejen chod dané firmy, ale i zdraví jejich zaměstnanců.

Proto je vhodné vybrat si k tomuto účelu prověřenou společnost s mnohaletou praxí a moderními metodami. Jednou z těch nejlepších na českém trhu je společnost PREVENT.

Ve své nabídce má celou řadu užitečných služeb. Ty v sobě zahrnují jak preventivní prohlídky, tak i mnoho druhů školení.

Vyšetření zdravotního stavu

Součástí prevence jsou i vstupní, respektive výroční pracovnělékařské prohlídky. Na mnoha pracovištích se jedná pouze o rychlou záležitost, nicméně jsou i profese, třeba v hutnictví nebo v těžařském průmyslu, které během pracovní doby zažívají velkou fyzickou i duševní zátěž.

Takovéto prohlídky jsou pak z pochopitelných důvodů zevrubnější a delší. Často je potřeba provést i různá specializovaná vyšetření, která mohou odhalit případné tělesné nebo psychické nedostatky.

Toto se většinou netýká pouze nových zaměstnanců, ale v mnoha firmách jsou tyto prohlídky prováděny v pravidelných intervalech u všech relevantních zaměstnanců.

Prohlídka pracoviště

Za mnoho případných nehod a úrazů nemohou pouze samotní zaměstnanci, ale i špatně uzpůsobené pracoviště. I proto je součástí pracovnělékařských služeb od PREVENTU oborná prohlídka pracoviště. Zdá se to jako maličkost, nicméně i toto může významným způsobem zajistit, aby bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla co nejvyšší.

Školení zaměstnanců

Velkou roli v otázce bezpečnosti hraje rovněž i školení BOZP. Ta vždy probíhala klasicky v místnosti s vybranými zaměstnanci, nicméně to se ukázalo jako vysoce neefektivní.

Proto společnost PREVENT přistoupila k on-line kurzům, které jsou v mnoha ohledech daleko efektivnější.

Už není nezbytné svolávat zaměstnance do jedné místnosti, jelikož se vše odehrává ve virtuálním světě. Také je možné tímto způsobem podat přednášku mnohem zábavněji, než bývalo zvykem. Hodinová kázání se snažil každý spíše přežít a většinou si ze školení nikdo nic neodnesl.

Díky moderním technologiím je BOZP daleko zábavnější a stravitelnější. Hodně tomu pomáhají různé interaktivní prvky, které zvyšují zájem o dané téma i šanci, že si zaměstnanec zapamatuje alespoň to nejdůležitější.

Součástí školení mohou být i kurzy první pomoci. Vzhledem k tomu, že ani ta nejlepší prevence na světě nedokáže zabránit případným nehodám, je dobré mít v této oblasti dostatečně proškolený personál. Vědomosti tohoto typu mohou nejednou zachránit život. Je tedy dobré, aby je mělo co nejvíce zaměstnanců.