Dotační poradenství pomůže i vám získat peníze na rozvoj či nový projekt

Mnohé firmy dnes financují svůj rozvoj či nové projekty z dotací. V dotacích je však nutné umět chodit. Málokdo ví, že ideálním řešením k tomu, abychom úspěšně dotace získali, je dotační poradenství odborníků, kteří se na dotace specializují. Pokud váš projekt odpovídá podmínkám dotace, dokážete prostředky na jeho realizování díky dotačnímu poradenství získat s výrazně větší pravděpodobností a s menším osobním nasazením.

Poradenská firma Naviga4 pomáhá podnikatelům, malým i velkým firmám, obcím a místním samosprávám, státní správě i subjektům v oblasti vědy a výzkumu s efektivním získáváním státních i evropských dotací. Za 17 let má obrovské zkušenosti, které jsou tady pro každého klienta firmy, ať je ze soukromého nebo veřejného sektoru, který potřebuje získat přínosné a hodnotné informace vedoucí k úspěšnému získání dotace. Firma nabízí dotační poradenství ve všech fázích projektu. Ať již stojíte zcela na začátku a rozhodujete se, jestli má podání žádosti smysl, nevíte si poradit s podáním samotné žádosti, potřebujete poradit s již probíhajícím projektem, nebo se v něm objevily komplikace. O pomoc lze žádat, nejen pokud jde o dotace, ale i účast ve výběrových řízeních.

Pojďte být konečně v žádosti o dotaci úspěšnými

Vy dobře rozumíte svému podnikání, experti z Naviga4 zas dotacím a výběrovým řízením. S firmou společně vytvoříte kvalitní projektový záměr a nalezne příslušný dotační program, v rámci kterého můžete žádat o dotaci. Firma vám pomůže, nebo pro vás zcela na klíč podá žádost o dotaci a poskytne rovněž dohled nad realizací projektu tak, abyste neztratili nárok na proplacení dotace.

V rámci dotačního procesu se chybuje v kterékoliv fázi, což obvykle vede k problémům s proplacením dotace. Specialisté z Naviga4 vědí, jakých chyb se vyvarovat a na co klást důraz, aby celý proces proběhl hladce a bez fatálních chyb. Dotace totiž nejsou jenom o tom, aby nám je někdo odklepnul, musíme projekt rovněž úspěšně zrealizovat.

Kdo nevyužívá evropské dotace, „okrádá“ vlastní firmu

Dotace jsou šancí na rozvoj i změny k lepšímu. Mnohdy se však natolik intenzivně věnujeme svému podnikání, bádání či pracovní rutině, že pokud kompetence ohledně dotačních možností na někoho nedelegujeme, vůbec se k řešení dotací časově nedostaneme. Aktuální dotační programy se pravidelně zveřejňují, najdete je i na stránkách poradenské společnosti Naviga4. Zdání, že by se některý z dotačních programů hodil i pro nás, je však ještě hodně daleko od toho, abychom v něm uspěli. Obvykle v programu nezískáváme 100% prostředků, a tak musíme hledat další zdroje pro profinancování zbývající části. Což je opět práce navíc. I malé formální chyby v žádosti o dotaci či v projektu mohou vést k zamítavému stanovisku. Se všemi těmito potenciálními problémy nám umí poradit v Naviga4.

Firma vám pomůže ohlídat projekt od začátku až do konce tak, aby splnil všechny formální náležitosti. Zapomíná se na různé maličkosti, jako třeba na tzv. povinnou publicitu, která souvisí s čerpáním podpory v jednotlivých operačních projektech. Díky kvalitním službám firmy Naviga4, která se stane jakýmsi vašim dotačním manažerem, získáte náskok před konkurencí, perspektivy do budoucna a samozřejmě na to vše prostředky z dotačních programů či prostředky plynoucí z realizace veřejných zakázek.