Jak je to s uznatelností školení BOZP při přechodu zaměstnance z DPP na DPČ?

Každý zaměstnavatel v České republice je povinen zajistit svým zaměstnancům školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkráceně BOZP. Zákon přesně vymezuje situace, kdy je třeba zaměstnance proškolit.

Opomíjet školení BOZP se zaměstnavatelům nevyplácí

Nedodržení této povinnosti může být sankcionováno, nepoučení pracovníci navíc mohou zapříčinit zcela zbytečné nehody, jejichž důsledkem často bývají škody na zdraví a majetku, někdy dokonce i úmrtí. Je tedy na místě školení BOZP neopomíjet.

Je nutné zajistit nové školení BOZP pracovníkům při změně typu dohody z DPP na DPČ?

Legislativa tuto konkrétní situaci výslovně neupravuje, nicméně ze znění § 103 odst. 2 zákoníku práce lze dovodit, že v případě, kdy se mění pouze typ dohody, není nové školení BOZP nutné. To potvrzuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu z 21. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, ve kterém se uvádí, že je třeba brát v úvahu celkové podmínky výkonu práce.

Kdy je nezbytné, aby zaměstnanec absolvoval školení BOZP?

V § 103 odst. 2 zákoníku práce je výslovně uvedeno, kdy má zaměstnavatel povinnost pracovníky řádně proškolit. Školení BOZP je nutné při nástupu do práce, změně pracovního zařazení či druhu práce, dále při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků, technologických a pracovních postupů a také v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pokud tedy zaměstnance zároveň nepřeřadíte na jinou pozici a nezmění se jeho pracovní náplň, není pro zajištění školení BOZP zřejmý důvod.

Chcete si ušetřit zbytečné starosti? Můžete využít online školení BOZP

Nechcete-li zbytečně ztrácet čas a navíc muset na průběh školení BOZP pokaždé vyhradit odpovídající prostory, je pro vás ideálním řešením online školení BOZP. Vzdělávání online je trendem dnešní doby a mnoha lidem dokonce vyhovuje výrazně více než klasická výuka.

Online školení BOZP společnosti PREVENT zahrnuje kvalitní podklady i nepřetržitou podporu lektora

Interaktivní online kurzy BOZP mají intuitivní ovládání, jsou skvěle graficky zpracované a vycházejí z aktuálních právních předpisů. Navíc je po 7 dní v týdnu a 24 hodin denně k dispozici online lektor. E-learning zahrnuje nejen přehled legislativy a multimédia, jeho součástí jsou i praktické kvízy a 3D výklad. Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace.

Vzdělávací platforma INSTRUCTOR zorganizuje vstupní i pravidelná školení BOZP

Se vzdělávací platformou INSTRUCTOR společnosti PREVENT už nebudete muset hlídat termíny jednotlivých školení. Systém se o vše postará. Zajistí také organizaci studia, testování, vyhodnocení výsledků i odpovídající certifikaci. A díky reportům budete mít nad vším dokonalou kontrolu.