BOZP neboli bezpečnost provozu na pracovišti

Bezpečnost práce nezahrnuje pouze obecná legislativně platná pravidla. Každý, kdo alespoň jednou podepsal pracovní smlouvu, se také setkal s tzv. BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci jsou díky platné legislativě povinni dodržovat na pracovišti určitá pravidla, která jsou nezbytnou součástí každého výrobního procesu. Zejména zaměstnavatelé nesou břímě v podobě zajištění všech potřebných ochranných pomůcek, nástrojů, označení atd.

V kancelářích za poslední období vzrostla potřeba bezpečnostních prostředků a opatření v rámci ochrany v době pandemie. Počínaje zvýšenou potřebou dezinfekčních prostředků a konče nutností jiného uspořádání kanceláří a jednotlivých pracovišť. Kvůli bezpečnému odstupu se jedná třeba o dělící paravány nebo akustické panely. Ty slouží nejen k odhlučnění, ale také k udržení bezpečného odstupu jednotlivých pracovních postů.

Lékárničky, hasicí přístroje i bezpečnostní značení

Když se řekne bezpečnost na pracovišti, v prvé řadě se samozřejmě nabízí lékárnička. Dle legislativní normy musí být lékárničky bezpodmínečně na všech pracovištích, snadno dostupné a správně označené. U lékárniček doporučujeme častěji kontrolovat celistvost vybavení, ale také lhůty, ve kterých jej lze využívat. Data spotřeby jsou obecně velikým problémem, na kterých můžete u hygienické kontroly ztroskotat. Pozor tak dávejte na záruční lhůty například u nejrůznějších dezinfekčních prostředků, obvazů aj.

Bezpečnostní prostředky zejména do výroby a průmyslových prostředí

Dle potřeb konkrétního pracoviště se doporučuje různé bezpečnostní značení. Mohou to být i vytyčovací sloupky, případně protiskluzové pásky anebo značkovací spreje.

Na téměř každém pracovišti jsou zapotřebí prostředky ohraničující místa nebezpečí pomocí bezpečnostních protiskluzových prostředků v podobě pásek, desek, nebo nášlapů. Tyto prvky jsou nepostradatelné zejména ve velmi vlhkém prostředí, nebo v případě přímého kontaktu podlahy s vodou. Výhodou pásek je jejich praktické jak venkovní, tak vnitřní využití a velká odolnost vůči nejběžnějším vlivům kterým jsou vystaveny. Pořídit je lze hned v několika barevných provedeních od žlutočerné po zelenobílou. Stále oblíbenější jsou i protiskluzové nátěry a spreje, a to především pro jejich rychlé a snadné aplikace.

Ruku v ruce s těmito pomocníky jdou protiskluzové a antistatické rohože, sloužící spíše k prevenci a pohodlí. Rohože obecně eliminují nežádoucí prach, který je mimo jiné jedním z nejrizikovějších faktorů v pracovním procesu a který může způsobit nežádoucí zdravotní problémy.

Zatímco v recepcích obchodních či kancelářských center budou třeba elegantní nerezové modely s textilními provazy, ve skladech či průmyslových objektech se hojně využijí zahrazovací sloupky s bezpečnostními řetězy nebo pásy ve výstražných barvách. Na zákaz vstupu nebo vjezdu může upozornit i roztahovací zábrana nebo dopravní kužel.

Výstražné kužely mají konický tvar, nezaberou mnoho místa, ani když nejsou zrovna používány. Navíc jsou stohovatelné. A v tomto případě nejde pouze o zábrany používané ve venkovních prostorách, kde informují o právě probíhajících pracích či omezení v dopravě, ale právě jako informační zátarasy v různých skladech a logistických nebo výrobních halách.

Bezpečnost provozu a ochrana pracoviště

V některých případech nelze spoléhat pouze na optickou ochranu a je třeba zvolit variantu, kdy je třeba fyziky oddělit prostor, kam bude zaměstnancům nebo nepovolaným osobám zabráněn přístup. Jednotlivá oplocení mají obvykle modulární charakter, lze je libovolně nastavovat a přizpůsobit a nakonec pochopitelně uzavřít příslušným zámkem.

Podobný je princip fyzické ochrany v rámci skladů, kde je nutné zajistit bezpečnou manipulaci mezi regály. Proti nárazu do regálů jsou doporučovány různé kovové či betonové zábrany. Pomohou i pěnové nástavce určené ke zmírnění poškození skladového regálu.

Dopravní a průmyslová zrcadla

Nezbytnou součástí nejen venkovního provozu, ale také v rámci manipulace ve výrobě nebo opět ve skladech či velkoobchodech jistě naleznou uplatnění praktická zrcadla. Mohou zabránit mnoha nehodám. Stejně jako při bezpečném silničním provozu snižují zrcadla riziko nehody i v prostředí různých průmyslových provozů. Křížení cest nebo uliček ve skladech je mnohdy nepřehledné a provoz paletových vozíků nebo dalších transportních prostředků může být konfrontován s přecházejícími zaměstnanci. Aby nedocházelo k nebezpečným a zbytečným nehodám, pomohou právě zrcadla.

Bezpečnost specifických prostředí

Je jisté, že některá pracoviště jsou zkrátka riziková z mnoha důvodů, ale zejména z hlediska vykonávané činnosti. Jedná se například o elektrotechnická odvětví, kde je možné nebezpečí zranění elektrickým proudem. V takových místech se hojně využívají různé výstražné značky, ale především ochranné izolepy nebo antistatické rohože.

Jiný příkladem mohou být pracoviště, která jsou vystavena manipulaci s hořlavinami nebo chemickými kapalinami či dalšími prostředky. Zde bude třeba dbát na zvýšenou pozornost a ochranu. Využití speciálních nádob na toxické kapaliny nebo skříní na chemikálie je naprostou nezbytností.

Obecně se dá říct, že tvorba bezpečnostní strategie by měla být prodiskutována se zaměstnanci a měla by přihlížet k jejich individuálním potřebám. Základem je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit příjemně, bezpečně, a tedy podávat adekvátní pracovní výkon.