Profesní školení řidičů doprovází řada mýtů a dezinformací

Školení řidičů patří mezi základní školení související s kompletním balíčkem BOZP školení. Školit je nutné jak řidiče z povolání, tak další řidiče, kteří řídí služební, či dokonce soukromý automobil v rámci výkonu svých pracovních povinností, i když přímo řízení vozidla nemají v náplni své práce. Diskutované je vždy zejména toto druhé školení, tzv. školení řidičů referentů.

Je vůbec školení řidičů referentů povinné?

Rozhodně ano, přestože jej přímo neupravuje žádný právní předpis. Přesněji řečeno, jeho povinnost plyne ze zákoníku práce, není ale přesně stanoven povinný obsah školení, dokonce ani lhůty pro opakování tohoto školení. Vše, včetně způsobu provedení, záznamu ze školení i jeho obsahu, je v kompetenci zaměstnavatele. To mu na jednu stranu dává volnou ruku, na druhou mají méně zkušení zaměstnavatelé a personalisté problém, jak taková školení řidičů referentů uchopit.

Nebojte se, nesuplujete autoškolu

Nepleťte se v tom, že by po vás stát chtěl, abyste prověřovali, zda a jak zaměstnanec řídí, či jej školili a následně testovali jako v autoškole. Ne, skutečně nemusíte zaměstnance seznamovat s pravidly silničního provozu. Jejich znalosti se automaticky předpokládají u každého majitele řidičského oprávnění. Co má tedy být obsahem školení? Jako zaměstnavatelé jste povinni zajistit školení o právních předpisech, které souvisí s BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a upravují povinnost při řízení motorových vozidel zaměstnanci nad rámec pravidel silničního provozu. Co vše tam patří? Třeba informování o maximální době řízení, bezpečnostních přestávkách či reflexní vestě.

Jak školit řidiče referenty?

Ideální formou jsou e-learning kurzy. Ty se hodí i pro profesní školení řidičů, a to přesto, že je některé firmy zpochybňují. Kvalitní profesní školení řidičů online nabízí například firma PREVENT. Díky jejím kurzům na platformách INSTRUCTOR a EDUNIO šetří firmy za drahou organizaci školení. Perfektní kurzy od PREVENTU jsou užitečné, s nadstandardním množstvím informací, zábavné pro zaměstnance. Platformy umožňují využívat hotové kurzy, nechat si je na míru upravit, nebo si do systému vkládat vlastní. Realizovat lze i blended learning, který kombinuje živou a online výuku. Platforma EDUNIO navíc umožňuje sofistikovanou správu všech vzdělávacích aktivit firem.

Certifikované online kurzy od PREVENT nelze zpochybňovat. Odpovídají zákonu, uznávají je veškeré kontrolní instituce, vyhovují zaměstnancům i zaměstnavatelům. Přesto se objevují dezinformace šířené Dopravní akademií a.s., že české právo e-learning neuznává. Tohle rozhodně není pravda. Naopak, tato forma vzdělávání se dnes využívá velice masivně a zákon ji nijak nezakazuje, a to ani když jde o školení řidičů.