Pořiďte si digitální odměřování na soustruh

Potřebujete zvýšit produktivitu a přesnost svých obráběcích a tvářecích strojů? Nechte si instalovat digitální odměřování.

Digitální odměřování výrazně zvyšuje přesnost a zjednodušuje opakovatelnost úkonů, a tedy sériovost výroby na obráběcích i tvářecích strojích. Pro odměřování lineární polohy se využívají hned tři systémy. Každý pracuje na jiném fyzikálním principu. Všechny je nabízí společnost Zbyšek Jelínek – ZET TEC, která se zaměřuje na opravy a servis elektrických strojů, ale současně na modernizaci strojů právě instalacemi digitálního odměřování polohy.

Jak si vybrat vhodný systém pro digitální odměřování polohy?

Zbyšek Jelínek – ZET TEC nabízí tři typy těchto systémů: optické, induktivní a magnetorezistivní. Potřebujete například digitální odměřování na soustruh? Který si vybrat vám ve firmě rádi poradí a taktéž dodají. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mezi nejrozšířeněji patří optické systémy digitálního odměřování polohy. Ke čtení dělení se využívají vhodné senzory, jež jsou uzpůsobeny tomu, aby registrovaly periodické změny optických signálů (jasu, fáze transmitovaného světla či reflektovaného světla). Právě optické systémy poskytují nejvyšší rozlišení. Dělení lze realizovat s periodami pod 10 μm.

S mechanicky strukturovaným kovovým pravítkem pracují induktivní systémy. Periody dělení pod 1 mm se však s touto metodou dají realizovat jen obtížně.

Třetím systémem digitálního odměřování polohy jsou magnetoresistivní systémy. Ty bývají ve srovnání s optickými necitlivé vůči znečištění a typické periody dělení jsou od 0,4 do 10 mm. Magnetorezistivní systémy jsou schopny registrovat periodické změny v magnetizaci pravítka pomocí senzorů – Hallových, nebo senzorů MR, tedy magnetorezistivních.

Servis strojů i generální opravy

Společnost Zbyšek Jelínek – ZET TEC nabízí rovně servis obráběcích strojů, včetně středních a generálních oprav. Ten se zaměřuje na servisování většiny obráběcích strojů, od diagnostiky, přes případné opravy až po modernizaci. Generální opravy firma realizuje jak na elektrických součástech strojů, tak na jejich mechanických částech. Firma se specializuje na běžné obráběcí stroje, jednoúčelové stroje a linky, na tvářecí stroje i dělící stroje.