Snižte svou uhlíkovou stopu na minimum

Tlak spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na to, aby firmy udržitelnost začlenily do svých strategií a produktů se stále zvyšuje. Nejaktuálnějším celospolečenským problémem je přitom snižování uhlíkové stopy a množství emisí v atmosféře.

Je logické, že zákazníci stále více vnímají, jak se firmy v této oblasti chovají a častěji odmítají kupovat výrobky firem, které mají velikou uhlíkovou stopu. Snížení prodeje výrobků poté vede také ke snížení zájmu investorů, což společně může znamenat pro firmu vážné ekonomické potíže. Nestačí ovšem říci, že organizace výrobky vyrábí s minimem emisí. Důležitá je totiž celková uhlíková stopa firmy , do které se započítává i mnoho dalších faktorů.

Jak snížit uhlíkovou stopu organizace

Abyste si udrželi sympatie vašich zákazníků a investorů, je jasné, že byste měli uhlíkovou stopu vašeho podniku co nejvíce snížit. K tomu však budete nejprve potřebovat vědět, jak velkou uhlíkovou stopu ve skutečnosti vaše firma vytváří.

Základem výpočtu jsou přesná měření

Každé podnikání je jiné a produkuje odlišnou skladbu emisí. Proto je před výpočtem uhlíkové stopy důležité si ujasnit, jak na tom s emisemi jste a jaký je potenciál pro jejich snížení. Poté teprve přichází čas na přesná měření, na jejichž základě se vaše uhlíková stopa vypočítá. Je pravděpodobné, že se při výpočtu uhlíkové stopy neobejdete bez profesionální pomoci. Specializovaná firma, vám se sběrem dat nejen pomůže, ale případně jej i zařídí za vás.

Začněte se snižováním své uhlíkové stopy ještě dnes

Jakmile máte dostatek dat, můžete začít hledat místa, kde je vaše produkce uhlíku příliš vysoká a kde je dostatek prostoru pro snížení vaší uhlíkové stopy. Profesionální poradenská firma vám je schopna připravit kompletní řešení strategie snižování vaší uhlíkové stopy, díky kterému budete moci vašim zákazníkům nabídnout lepší a udržitelnější produkty a služby – prospějete tak nejen přírodě, ale díky provozním úsporám zvýšíte také svůj zisk.

Uhlíková stopa je součástí širšího kontextu

Snižování emisí CO2 organizace by nemělo být jedinou aktivitou firmy na poli udržitelnosti. Každá firma by dnes měla mít komplexní strategie udržitelnosti – tedy jakýsi sjednocující prvek, který dává udržitelným aktivitám strukturu a dynamiku. Ta firmě pomůže být odolnější, konkurenceschopnější, posílí značkou a image organizace, zjednoduší přístup ke kapitálu a usnadní splnění legislativních požadavků, které od stále většího počtu firem požadují mít vlastní ESG strategie

Odborné poradenské společnosti jako například Sustainables.eco vám pomohou nastavit udržitelné cíle a vytvořit ESG strategii k jejich dosažení, tak aby vaše organizace mohla i nadále prosperovat.