Facebook „fáze učení se“. Co bychom o ní měli vědět?

Svět sociálních sítí je jedním z nejpropracovanějších prostředí, co se týká obchodu. Rozhodně nejde o prostor, kde by nešlo uživatele zasáhnout. Naopak, je to velmi efektivní médium, které vám může přihrát nové klienty. Musíte mít ovšem při ruce profesionály, kteří rozumí funkcím sociálních sítí. Víte, co je „fáze učení se“ na Facebooku?

„Fáze učení se“ na Facebooku

Abyste porozuměli světu těchto médií, je zapotřebí, aby vám poradil někdo, pro něhož je správa sociálních sítí hračka. Může jít o firmu, která dělá digitální marketing. Ta vám přiblíží i zmíněnou „fázi učení se“. Jde o to, že u každého vyobrazení reklamy získává systém Facebooku na doručování reklam další informace, komu, kdy a kde je onu konkrétní reklamu nejlepší zobrazovat. Tím se tak více zacílí na potenciální klienty, a čím víc se reklama zobrazuje, tím líp dokáže onen systém doručení optimalizovat účinek propagace. To je právě „fáze učení se“. Systém poznává chování potenciálních zákazníků, jde o dobu, kdy systém doručování zkoumá, jaký způsob doručování se pro vaši reklamu hodí nejlépe. V tomto období proto může dojít i k výkyvům efektivity.

Digitální marketing: „Fáze učení se“ – cenné rady

Se systémem vám poradí online agentura, například Beneficio, profesionál na trhu internetu. Nabízí nejen kompletní full servis ve zmíněném světě propagace na internetu. Podstatná je i tvorba webu na míru a s tím spojené nutné služby jako SEO, kdy je zapotřebí optimalizovat obsah webu tak, aby byl srozumitelný a s co největším dosahem k potenciálním zákazníkům. Samozřejmě si pak poradí i s efektivní volbou marketingových nástrojů na sociálních sítích. Například vám poradí, že během zmiňované „fáze učení se“ nejsou sady reklam tak stabilní a mají i vyšší CPA (cost per acquisition, tedy cena za akvizici). Měli byste vědět, že s úpravami sady reklam byste měli vyčkat, až skončí „fáze učení se“, ačkoli výsledky třeba nebudou kdovíjak ohromující. To neodráží budoucnost. Proto v průběhu zmíněné fáze nic neupravujte, i když se vám reklama nezdá efektivní, jen tím celý průběh resetujete a systém bude začínat znovu, takže se celý proces prodlouží.

Správa sociálních sítí: Méně reklam, lepší efekt?

Dále je vhodné nemít moc reklam, protože pak bude systém složitěji kombinovat výsledky a nebudou tak efektivní, jelikož se o nich naučí méně. Nastavte si také realistické rozpočty, aby měl systém přehled o tom, jak jste ochotni investovat do reklamy. Zde se radí, abyste nastavili takový rozpočet, aby stačil alespoň na padesát událostí optimalizace. Určitě je nanejvýš vhodné „fázi učení se“ využít, protože ta vám nejvíce sdělí vše potřebné o potenciálních klientech. S tím, jak ji co nejlépe využít, si poradí právě specialista na digitální marketing, který má toto vše v malíčku.