KD Chemiko přináší řešení problému s ojetými pneumatikami!

Likvidace plastového odpadu, obalů a pneumatik patří mezi ekonomicky i logisticky obtížně řešitelný problém - firma KD Chemiko přichází s funkčním řešením likvidace jednoho odvětví odpadového průmyslu. Pustila se do likvidace ojetých pneumatik. Ty zatěžují naši planetu každým rokem víc a víc. Pravidelná povinná výměna sjetých pneumatik za nové nastoluje otázku kam s nimi Bohužel likvidace tohoto typu odpadu je finančně náročná. Experti proto stále hledají způsob, jak se s problematikou ekonomicky co nejvýhodněji vypořádat. KD Chemiko aktuálně spouští nový projekt, který se vám možná bude líbit. A to nejen pro svou ekonomickou výhodnost, ale i pro ekologickou likvidaci gumového odpadu.

KD Chemiko se umí s likvidací nepotřebných pneumatik vypořádat

Každoročně se v České republice nashromáždí mnoho milionů ojetých pneumatik. Zdá se vám to hodně? Stačí si uvědomit, že po našich silnicích jezdí téměř 9 milionů motorových vozidel s českou poznávací značkou. Na základě této informace je každému jasné, jak zásadní pak problém s likvidací pneumatik vyvstává. Částečně je řešen odvozem do spaloven, kde se z nich k vyrábí teplo pro domácnosti a další odběratelská místa. KD Chemiko dnes ovšem přichází s projektem, který z nepoužitelných pneumatik vyrábí využitelné uhlovodíkové produkty. Které to jsou?

  • uhlík - využití sloučenin uhlíku je opravdu široké a má mnoho variant

  • pyrolýzní olej - ten se dá efektivně využít při výrobě elektrické energie, v chemickém průmyslu nebo pro výrobu paliv

  • pyrolýzní plyn - má podobné využití jako pyrolýzní olej. Využívá se dále ve variantě vyčištěné od dehtu

  • součást výroby oceli - využití oceli je nasnadě. Je základním materiálem pro výrobu nosných konstrukcí a obecně velkého množství výrobků pro stavebnictví

Depolymerizace jako řešení problému

Likvidace ojetých pneumatik je v podání KD Chemiko ekonomicky velmi výhodně řešena. Už proto, že mezi důležité součásti celého procesu patří také výroba dalších surovin. A jak depolymerizace probíhá? Za nepřítomnosti kyslíku v uzavřeném prostoru a při extrémně vysoké teplotě materiál ztrácí stabilitu, díky čemuž se pak rozloží na jednotlivé suroviny.

Chcete je podpořit?

Pokud se vám projekt této firmy líbí a věříte, že společně s podobnými projekty se otevírá nadějná budoucnost jak pro naše děti, tak pro zdravý stav naší planety, můžete je podpořit svojí investicí. Inflace bohužel v dnešní době dohání finance každého z nás; proto se tato investice jeví jako velice zajímavá. Kromě podpory zpracování odpadů, také co se týče vysoké úrokové sazby. Ta se pohybuje na oproti bankovním nabídkám daleko výše - na 12,5 % za rok. Potěšující je i skutečnost, že částka je již zdaněna a bude investorům dle přání vyplácena i každý měsíc. Ručitelské prohlášení, které je zveřejněno také na webu společnosti, nabízí jistou ochranu vkladu investorů.

Kam půjdou investice?

Odpověď je velice prostá! Do rozšíření dalších vysoce moderních a efektivních provozů. Expanze se chystá do dalších měst: například do Ostravy, Ústí nad Labem nebo Dvora Králové. Zde se budou za peníze investorů stavět nové haly, zapojovat nové pyrolytické linky s nádobami na nově vyrobené suroviny.

Zajímají vás nové projekty a řešení problémů spojených s životním prostředím? Napište nám o nich. Napište nám také, jestli do takovýchto projektů investujete své volné prostředky a zda se vám minulé investice finančně vyplatily!