CE certifikace má celou řadu benefitů

Každý výrobek, který si může zákazník u nás ale i jinde ve světě koupit, musí odpovídat určitým normám.

Zdali tomu tak skutečně je se zákazník může přesvědčit třeba pohledem na obal, který by měl obsahovat příslušné certifikace. Mezi ty nejznámější, alespoň na území EU, patří i CE.

Značka platí nejen v EU

Výrobky, jež disponují CE značením, je možné prodávat v podstatě kdekoliv v evropském hospodářském prostoru.

Označení CE se samozřejmě nevztahuje na všechny druhy produktů, ale pouze na jejich část. Povinnost mít tuto značku mají například všechny elektrospotřebiče, teplovodní kotle, výtahy, stavební produkty, hračky, rekreační plavidla, výbušniny pro civilní použití či třeba různé druhy strojů.

Rozhodně nejde o všechny typy výrobků. Kupříkladu potraviny či chemikálie tento druh certifikace mít nesmí.

Umístění označení CE

V prvé řadě má být označení CE jednoznačně viditelné a snadno identifikovatelné. Také nesmí být možné ho smazat. Obě písmena navíc musí mít stejné rozměry, a sice alespoň 5 mm.

Většinou se značka CE umisťuje na samotný produkt, nicméně ne vždy je to reálné. Proto se toto označení často vyskytuje pouze na obalu, případně dokonce v průvodní dokumentaci.

Výhody

Existuje obrovské množství produktů, které musí splňovat certifikaci CE. To však neznamená pouze nutnost dodržet veškerá kritéria, ale také vítané benefity.

Výrobky s touto značkou jsou všeobecně brány jako důvěryhodné, a tudíž pro zákazníky mnohem zajímavější. Navíc CE certifikace znamená, že je možné produkt prodávat kdekoliv na území Evropské unie a částečně i mimo tento prostor. Navíc díky certifikaci výrobci odpadá nutnost dalšího testování.

Kdo by se snad chtěl o CE certifikaci dozvědět více, může klidně zavítat na stránky www.certifikujeme.cz, kde se dozví ohledně této problematiky další potřebné informace.