Když spory ve spotřebitelských vztazích dojdou k soudu aneb nechte si od pojišťovny zaplatit právní poradenství i znalecký posudek

pojištění právní ochrany

Soudním sporům se většina lidí snaží předcházet a z více či méně rozumných důvodů se jim raději vyhýbá. Zpravidla proto, že přinášejí spoustu nepříjemných situací a stojí zúčastněné strany mnoho sil i času. Někdy se však v situaci, kdy je třeba se bránit u soudu, může ocitnout každý. Třeba po nepovedených nákupech nebo zpackané rekonstrukci bytu. Svět paragrafů a právních kliček ovšem bývá poměrně složitý a ne každý se v něm dokáže zorientovat. Pomocnou ruku ale může nabídnout pojišťovna. Znáte pojištění právní ochrany?

Pojistka na spravedlnost

Nelze se přirozeně pojistit proti všemu. V mnoha případech ale dokáže vhodně zvolené pojištění zajistit právní pomoc, která přijde vhod třeba při reklamacích špatně provedených rekonstrukčních prací, při dohadování se s cestovní kanceláří, která odmítá vrátit peníze za zrušený zájezd, nebo při spotřebitelských sporech s obchodníky ohledně neuznaných záručních oprav.

V oblasti ochrany spotřebitelských sporů lze takové pojištění právní ochrany sjednat například u pojišťovny Kooperativa jako doplňkové pojištění k pojištění domácnosti či nemovitosti. Pojištění právní ochrany si můžete ale sjednat i mimo oblast spotřebitelských sporů: třeba jako doplňkovou službu k povinnému ručení či havarijnímu pojištění.

A kdo toho právníka zaplatí?

Ve spotřebitelských sporech se přitom mnohdy právní pomoc hodí, neboť i když budete v právu, bez právní pomoci často narazíte na mnoho překážek a obstrukcí z druhé strany. Spotřebitelé se nicméně soudním sporům vyhýbají často právě proto, že náklady se v nich mohou vyšplhat k mnoha tisícovým částkám.

Přesně na to ovšem myslí užitečné pojištění právní ochrany, které dokáže pokrýt jak výdaje za profesionální právní poradenství v dané situaci, tak uhradit náklady na služby vašeho právního zástupce. Pojištění právní ochrany ve spotřebitelských sporech ale zahrnuje rovněž případné soudní poplatky nebo znalecké posudky, a to až do výše 200.000 Kč.

Nárok na pojistné plnění budete mít ve všech případech, kdy budete ve sporu vystupovat jako spotřebitel a jeho předmětem bude movitá nebo nemovitá věc nebo služba.

Jak to funguje?

Pojištění právní ochrany v rámci příslušného soudního sporu pokrývá poměrně široké spektrum možných nákladů:

• náklady na právního zástupce,

• náklady na soudní znalce a svědky,

• poplatky a náklady na soudní řízení, soudní výdaje a náklady,

• výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu,

• případně též nezbytné cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení.

Pamatujte ovšem také na to, že se pojištění naopak nebude vztahovat na:

• pokuty uložené vám jako pojištěnému,

• náklady, které bude povinna uhradit jiná osoba,

• spory mezi pojištěným a pojistitelem.

Tak vidíte, není to tak těžké! Nemusíte mít vlastního právníka, abyste se dovolali právní pomoci, kdykoli ji budete potřebovat. Stačí zvolit správné pojištění a nechat to na profesionálech. A navíc: u Kooperativy nebudete pojištěni pouze vy, ale rovnou všichni členové vaší domácnosti.