Magnetické separátory od české firmy Magsy s.r.o.

Definice magnetických separátorů a jejich hlavních funkcí.

Magnetické separátory jsou zařízení používaná k oddělování magnetických materiálů od nemagnetických materiálů, obvykle používaná v průmyslových odvětvích, jako je těžba, chemický, potravinářský a plastikářský průmysl.

Tato zařízení oddělují železné a neželezné kovy, jako je železo, ocel, nikl, měď, zinek a hliník od jiných materiálů, aby se zlepšila kvalita recyklovaných produktů, chránila citlivá zařízení před poškozením a zabránilo se kontaminaci finálních produktů.

Hlavní funkcí magnetických separátorů je účinně odstraňovat zmagnetizované částice a kovové nečistoty ze široké škály materiálů včetně prášků, granulí, kapalin a kalů, aby se zabránilo poškození stroje, zlepšila se čistota produktu a zvýšila efektivita výroby.

Uplatněním principů magnetismu mohou magnetické separátory zachytit a udržet železné nebo slabě magnetické kovy bez ovlivnění vlastností produktů.

Existují různé typy magnetických separátorů, včetně magnetických kladek, magnetických bubnů, magnetických mřížek, magnetických desek a magnetických tyčí, z nichž každý je navržen pro specifické aplikace a průmyslová odvětví.

Hlavní funkce magnetických separátorů jsou:

Oddělení: Oddělení nežádoucích materiálů od hlavního toku materiálu.

Zlepšení kvality produktu: Odstraňují nežádoucí nečistoty.

Zvýšení bezpečnosti: Odstraňují nebezpečné předměty, jako jsou šrouby a hřebíky, které by mohly být poškozeny nebo způsobit škodu.

Úspora nákladů: Snižují náklady na opravy a údržbu strojů, protože odstraňují nežádoucí nečistoty, které by jinak mohly poškodit stroje.

Zlepšení výkonu: Zlepšují výkon strojů tím, že odstraňují nečistoty, které by jinak mohly ovlivňovat jejich správné fungování.

Princip fungování: Popis základního principu fungování magnetických separátorů a jak se používají k oddělení nežádoucích materiálů od hlavního toku.

Magnetické separátory fungují na základním principu využití magnetické síly k přitahování a zadržování feromagnetických nebo paramagnetických částic a jejich oddělení od hlavního proudu.

Magnetické pole je generováno silnými magnety vzácných zemin, permanentním magnetem nebo elektromagnetem. To vytváří silné magnetické pole, které dokáže zachytit a zadržet nežádoucí materiál procházející separátorem.

Hlavní proud obsahující materiál, který má být separován, vstupuje do separátoru přes podávací zařízení a magnetické částice jsou přitahovány k magnetickému poli a jsou zde drženy. Čistý materiál prochází separátorem a vystupuje výsypným žlabem, přičemž magnetický materiál je držen na povrchu magnetického bubnu, tyče nebo desky.

Na trhu jsou k dispozici různé typy magnetických separátorů, včetně mokrých, suchých, vysoce intenzivních, nízko intenzivních, rotačních, deskových a elektromagnetických separátorů. Používají se v několika průmyslových odvětvích, včetně těžby, potravinářství, farmacie, keramiky a recyklace, k oddělení nežádoucích částic, jako jsou kovové úlomky, magnetické rudy a paramagnetické materiály z hlavního toku materiálu.

Magnetické separátory jsou vysoce účinné a spolehlivé a poskytují další výhodu v tom, že jsou energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí. Snadno se udržují a obsluhují a lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly konkrétním aplikacím. Celkově hrají magnetické separátory zásadní roli v mnoha průmyslových odvětvích tím, že zajišťují čistotu a kvalitu konečného produktu.

Typy magnetických separátorů: Seznam a popis různých typů magnetických separátorů, jako jsou rotační separátory, průtokový, deskový separátory a další.

1. Magnetické bubnové separátory: Tyto separátory používají válec ve tvaru bubnu, který se otáčí kolem stacionárního magnetu. Materiály, které mají být separovány, jsou přiváděny na buben a procházejí magnetickým polem, kde magnetické částice ulpívají na povrchu bubnu a jsou vynášeny z magnetického pole, zatímco nemagnetické částice odpadávají.

2. Magnetické deskové separátory: Tyto separátory jsou navrženy pro použití v procesech, kde je třeba oddělit sypký materiál od ostatních materiálů. Deskový přitahuje feromagnetické částice, které jsou obsaženy v sypkém materiálu.

3. Magnetické kladkové separátory: Magnetické kladkové separátory využívají magnet ve tvaru bubnu, který je připevněn ke konci rotujícího dopravníkového pásu. Při pohybu pásu jsou magnetické částice na pásu přitahovány k magnetu a jsou unášeny pryč z dopravního pásu a ukládány do samostatné nádoby.

4. Roštové magnety: Roštové magnety jsou navrženy pro použití, kde je třeba odstranit feromagnetické částice ze suchých produktů, jako jsou prášky nebo granulované materiály. Magnety se skládají z řady tyčí, které jsou umístěny na sobě a tvoří mřížku. Materiál určený k separaci prochází roštem a magnetické částice jsou zachyceny mezi tyčemi.

5. Magnetické průtokové separátory kapalin: Používají se k odstranění feromagnetických částic z kapalin, jako je olej, voda nebo chemikálie. Separátor se skládá z řady magnetů, které jsou zapuštěny do pouzdra z nerezové oceli. Kapalina protéká pouzdrem a magnetické částice jsou zachyceny magnety.

6. Rotační magnetické separátory: Tyto separátory využívají rotující magnetický buben, který přitahuje feromagnetické částice. Buben je umístěn ve skříni a materiál, který má být separován, je přiváděn do skříně. Při průchodu materiálu pouzdrem jsou feromagnetické částice přitahovány k magnetickému bubnu a jsou unášeny pryč.

Aplikace: Popis různých průmyslových aplikací, ve kterých se používají magnetické separátory, jako jsou těžba a zpracování surovin, průmysl potravin a nápojů, atd.

Magnetické separátory jsou všestranná zařízení, která lze použít v různých průmyslových odvětvích pro separaci magnetických materiálů od nemagnetických materiálů. Některé z průmyslových aplikací magnetických separátorů zahrnují:

1. Těžba a zpracování surovin: Těžební průmysl používá magnetické separátory k oddělení kovových rud od nekovových materiálů při zpracování. Tyto stroje lze také použít k odstranění nečistot ze surovin, jako je uhlí, písek a minerály.

2. Potravinářský a nápojový průmysl: Magnetické separátory se používají v potravinářském a nápojovém průmyslu k odstranění kovových částic z potravinářských výrobků před balením. To pomáhá předcházet kontaminaci a zajišťuje, že konečný produkt je bezpečný pro spotřebu.

3. Recyklační průmysl: Magnetické separátory se používají v recyklačních závodech k separaci a regeneraci železných a neželezných kovů z recyklovaných materiálů, jako jsou plasty, sklo a papír.

4. Farmaceutický průmysl: Magnetické separátory se používají ve farmaceutickém průmyslu k odstranění magnetických nečistot z léků a dalších zdravotnických produktů.

5. Chemický průmysl: Chemický průmysl používá magnetické separátory k odstranění magnetických částic z chemikálií a prášků. To pomáhá zabránit kontaminaci a zajistit kvalitu produktu.

6. Průmysl úpravy vody: Magnetické separátory se používají v průmyslu úpravy vody k odstranění magnetických nečistot z vody před její úpravou nebo recyklací.

7. Textilní průmysl: Magnetické separátory se používají v textilním průmyslu k odstranění kovových nečistot z tkanin a textilií během výrobního procesu.

Toto jsou jen některé z běžných průmyslových odvětví, ve kterých se používají magnetické separátory. Tyto separátory se často používají k zlepšení kvality produktu, zvýšení bezpečnosti a úspoře nákladů.

Výhody a nevýhody: Popis výhod a nevýhod používání magnetických separátorů, jako jsou úspora nákladů, účinnost, snadná údržba a další.

Využití magnetických separátorů má řadu výhod, ale také několik nevýhod:

Výhody:

1. Vysoká účinnost při odstraňování nečistot z materiálů

2. Snížené náklady na údržbu, protože separátory jsou zařízení nenáročná na údržbu

3. Šetří energii tím, že spotřebují méně energie

4. Vysoká přesnost při oddělování železného a neželezného materiálu

5. Snadná instalace a provoz

6. Nízké provozní náklady

7. Zvyšuje bezpečnost na pracovišti

Nevýhody:

1. Počáteční náklady na pořízení a instalaci magnetických separátorů mohou být vysoké

2. Vyžadujte pravidelné čištění, které může být časově náročné

3. Může být ovlivněn vnějšími faktory, jako jsou extrémní teploty, vlhkost a magnetické rušení

4. Může mít omezenou účinnost, pokud je zpracovávaný materiál příliš hrubý nebo pokud jsou přítomny velké kusy kovu.

5. Množství a kvalita produktu může být ovlivněna nesprávnou instalací nebo údržbou separátorů

Proto je důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody před jeho pořízením.

Česká firma Magsy s.r.o

Firma Magsy nabízí k prodeji magnetické separátory i přes svůj e-shop.

Najdete zde, jak jednoduché magnetické separátory, do kterých spadají magnetické tyče, magnetické metly, magnetické rošty, ale i velké a složité magnetické separátory průtokové, magnetické separátory deskové.

Velkou výhodou je, že velké množství položek, je skladem a mohou se okamžitě expedovat.

Ale i přes možnost okamžitého odběru ze skladových zásob se 90% zakázek vyrábí na míru.

Důvod je jednoduchý, většina zákazníků má specifické požadavky a je potřeba tvořit vše na míru od výkresu až po výrobu. Přesto všechno, díky našim letitým zkušenostem, průměrná doba vyhotovení separátoru na míru je u firmy Magsy v průměru jen 3 měsíce, i proto se řadí mezi lídry v celé Evropě.

V případě, že máte zájem o pomoc nebo osobní konzultaci s výběrem vhodného magnetického separátoru, dohodněte si s námi schůzku. Náš odborník Vám pomůže s výběrem, s výrobou, instalací i údržbou.