Bezpečnostní audit jistí vaše podnikání

Říká se, že opatrnost je nejlepší prevence, což v případě podnikání platí dvojnásob. V dnešní době kybernetických útoků je více jak vhodné mít zajištěné bezpečné prostředí hlavně v oblasti IT. Z toho důvodu je nasnadě si čas od času nechat provést kompletní bezpečností audit, než bude pozdě.

Co je úkolem bezpečnostního auditu?

Jedná se o monitorování nejrůznější bezpečnostních hrozeb, identifikace rizik a vytváření preventivních opatření za účelem minimalizace škod a zvýšení bezpečného prostředí firmy. Díky tomu je eliminováno riziko napadení firemních dat a zabezpečovacího systému, předchází se podvodům, krádežím a zpronevěrám, optimalizují se předpisy a směrnice.

Předpisy šité na míru

Vnitřní předpisy řídí a usměrňují procesy v organizaci i chování zaměstnanců. Specifikují organizační členění, práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Cílem kontroly vnitřních předpisů je zajištění jejich souladu s předpisy právními. Tímto způsobem se předchází podvodům, poškozením dobré pověsti firmy, stížnostem klientů či sankcím ze strany dohledných orgánů. Experti v oblasti bezpečnosti a ochrany pro vás zpracují vnitřní předpisy šité na míru dle vašich podmínek. Zároveň ošetří jejich dodržování, aktuálnost a pochopení zaměstnanci.

Co vše lze udělat pro bezpečné podnikání?

Bezpečnostní audit dokáže osvětlit podvody, krádeže a zpronevěry, díky forenznímu vyšetřování odhalí protiprávní jednání ve vaší firmě. Zkontroluje IT systémy a připraví soubor pravidel ochraňujících citlivá data před zneužitím a krádeží. Odborníci zajišťující bezpečnostní audit se zaměřují rovněž na zabezpečovací systém chránící areál firmy. V neposlední řadě je to whistleblowing neboli kompletní legislativní zázemí pro upozorňování ze strany zaměstnanců na trestné nebo jinak podezřelé jednání.