Úklid kanceláří a jeho vliv na produktivitu zaměstnanců

Úklid administrativních prostor spočívá v periodické a precizní péči o pracovní prostředí. Tento přístup napomáhá udržovat pracovní prostředí příjemné a hlavně hygienické nejen pro všechny zaměstnance, ale i pro příchozí hosty. Čistý a uklizený prostor dodává interiéru potřebný šmrnc a působí pozitivním dojmem. Je to způsob, jak daná firma, potažmo její prostory působí na zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky. Uklizená kancelář okamžitě naznačí, že tato společnost pečujete o detail a udržujete si vysoké standardy . Přehledné pracovní prostředí usnadňuje práci, zvyšuje produktivitu zaměstnanců a působí optimisticky na mysl administrativních pracovníků. Dobře zorganizované a uspořádané pracovní prostředí napomáhá k lepšímu soustředění na daný úkol a snižuje časové prodlevy strávené, například hledání některých pomůcek či dokumentů.

Úklid kanceláří by měl být přirozenou složkou týdenního harmonogramukaždé společnosti a hraje důležitou roli v obhospodařování společného prostoru ku prospěchu pohodlného a komfortního prostředí.

Úklidové práce zahrnují různé činnosti spojené s udržováním čistoty a pořádku v různých prostorách administrativní budovy. Zde uvádíme některé obecné kroky, které je třeba vzít v úvahu v momentě, kdy plánujeme běžný úklid kanceláří a přilehlých místností.

Příprava na samotnou činnost

Pro zahájení vlastních úklidových prací je potřeba nachystat všechny potřebné čisticí prostředky a pomůcky, jako jsou smetáky, kbelíky, úklidové soupravy, hadříky, houbičky, sáčky na odpadky, nezbytné specializované detergenty a další specifické nástroje. Nezapomeňte zajistit přístup k tekoucí vodě a k čisticím prostředkům, které budou vhodné pro aktuální povrchy v kancelářských prostorech .

Odpadkové koše, odpadový management a třídění odpadu

Ještě před samotným zahájením úklidu, by mělo být prvním krokem vyprázdnění odpadkových košů. Zajistěte, aby byly nainstalovány nové odpadové sáčky. Nezapomeňte dbát o správné roztřídění odpadu podle stávajících pravidel daného regionu nebo svozové firmy.

Odstranění hrubého nepořádku

Projděte všechny stoly, police a pracovní plochy a odstraňte nepotřebné věci , které už dlouho překáží a zbytečně se na nich usazuje vrstva prachu . Zajistěte, aby všechny předměty byly na svém místě, tak jak mají být a nebylo je třeba zdlouhavě vyhledávat po přilehlých místnostech.

Prach a likvidace špíny

Otřete prach z povrchů nábytku pomocí hadříků nebo prachovky. Čistěte vodou nebo čisticím prostředkem všechny povrchy, které jsou znečištěné. K tomuto kroku můžete, ať už pravidelně anebo příležitostně použít dedikované prostředky na ošetření a regeneraci konkrétních povrchů, jako jsou skříně, komody, stoly, police, elektronika, apod.

Čištění podlahy

V závislosti na typu podlahové krytiny ve vaší kanceláři, buď vysajte nebo zameťte, pokud je třeba vytřete podlahy s přídavkem ošetřujícího či leštícího prostředku, který dodá podlaze ztracený lesk. Ať už se jedná o dřevěné, laminátové nebo dlaždicové podlahy je třeba pravidelné péče a ošetření.

Mytí oken a vnitřních dveří

Nesmíme zapomínat na sezónní mytí okenních tabulí a vstupních dveří do kanceláře. Otřete skla oken čistícím prostředkem a hadříkem a následně vyleštěte do sucha, aby byla skla dokonale průhledná a byla zajištěna dobrá prostupnost přirozeného světla z vnějšku. Nezapomeňte ani na okenní profily a kontrolu a čistoty žaluzií nebo rolet, pokud jsou přítomny.

Úklid elektronického vybavení

Drobná kancelářská technologie jako jsou notebooky, klávesnice, myši k počítači a obrazovky počítačů se často zanáší prachem a špínou. Proto nezapomínejte pravidelně čistit čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími ubrousky. Docílíte tak prodloužení životnosti nákladného vybavení a zvýšíte i hygienický komfort zaměstnanců.

Osobní prostor je fundamentální

Zajistěte, aby byly pracovní stoly, pojízdné šuplíkové skříňky, osobní prostory či skříně pro skladování citlivých firemních informací zamčeny nebo jinak chráněny, pokud to vyžaduje bezpečnost nebo politika firmy.

Pečlivost o koupelny a společné toalety

Nemělo by se rozhodně zapomínat na úroveň toalet, všech umyvadel a sprchových koutů. Právě tyto složky jsou nejvíce viditelné, vysoce frekventované a případné zanedbání jejich údržby působí nejen nereprezentativním dojmem, ale jsou i nehygienické. V tomto případě by mohlo dojít k vytvoření nekomfortní situace pro všechny zúčastněné. Z těchto důvodů zajistěte, aby byla tato místa důkladně a pravidelně čištěna i dezinfikována .

Úklid kuchyňského koutu

Pravidelné čištění kuchyňské linky, všech pultů, polic, sporáku, mikrovlnné trouby i dalších doplňkových spotřebičů by mělo být samozřejmou součástí údržby daného zařízení. Obdobně jako v předchozím případě je společná kuchyňka vysoce navštěvovaným místem, kde se stýká spousta lidí při přípravě nápojů i pokrmů, a proto je třeba o ni dbát odpovídajícím způsobem.

Kontrola a doplňování spotřebního materiálu pro zajištění hygieny

Zkontrolujte zásoby čisticích prostředků, toaletního papíru, mýdla, papírových i textilních ručníků a dalších hygienických potřeb a doplňte je, pokud je to potřeba. Je důležité tuto rutinu provádět pravidelně, aby se zabránilo hromadění nečistota udrželo se čisté a příjemné pracovní prostředí.

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce klíčových oblastí, zejména v inkriminované době šíření infekcí během zimních měsíců roku, pomáhá snižovat riziko přenosu kapénkové infekce mezi zaměstnanci, potažmo vlastního vzplanutí onemocnění .

Celková organizace pracovního prostoru

Udržování soustavného všeobecného pořádku v kancelářských prostorech, uspořádání a logická organizace pracovního prostoru nebo místnosti, zjednodušuje a zrychluje provádění pracovních úkonů a vykonávání zadaných úkolů.

Jak již bylo naznačeno v úvodu tohoto textu, úklid kanceláří má významný vliv nejen na produktivitu pracovníků, ale i na celkovou pohodu pracovního týmu a spokojenost zaměstnanců. Čisté a dobře udržované pracovní prostředí vytváří pozitivní atmosféru a může přinášet řadu nezanedbatelných výhod, které uvádíme v následujícím přehledu.

Zlepšení pohody a nálady

Čistý prostor tvoří příjemné a uspořádané pracovní prostředí, což může pozitivně ovlivnit náladu a lepší soustředěnost administrativních pracovníků daného pracoviště.

Snížení stresu

Organizovaný prostor napomáhá snižovat stresovou zátěž a eventuální nepříjemný pocit chaosu, což umožňuje zaměstnancům se lépe soustředit na svou odbornou práci.

Zvýšení efektivity

V hygienickém prostředí mohou zaměstnanci pracovat podstatně efektivněji, protože nemusí hledat ztracené předměty a mají snazší přístup ke svým pracovním pomůckám, technologickým zařízením a dalším nezbytným nástrojům a vybavení.

Redukce nemocí i absencí

Pravidelný úklid a dezinfekce mohou napomoci snížit šíření infekčních onemocnění v kanceláři a zkrátit dobu, po kterou jsou zaměstnanci na nemocenské. Tento fakt může následně vést i k nižší absenci zaměstnanců. Pravidelná péče o pracovní prostředí významně snižuje prašnost a výskyt alergenních elementů v ovzduší i plísní v prostředí. Tím pádem je vyvíjen nižší negativní vliv na organismus člověka a jeho imunitní systém. Toto je významné zejména pro lidi trpící různými formami alergií.

Zvýšení profesionálního dojmu

Čisté a udržované prostředí poskytuje dokonalý firemní image , což je důležité pro klienty, partnery a další příchozí návštěvníky administrativního centra.

Podpora týmové práce

Dobře udržované společné prostory mohou podporovat týmovou práci tím, že nabízejí příjemné místo k setkávání, vzájemné spolupráci a výměně názorů, informací i cenných rad.

Přístup k zásobám a materiálům

Dobře organizovaný úklid usnadňuje zaměstnancům přístup k potřebnému materiálnímu vybavení i nezbytným zásobám, což šetří drahocenný čas a minimalizuje zbytečné přerušení pracovní činnosti.

Zvýšená motivace

Čistý prostor působí značně motivačně, protože zaměstnanci budou cítit, že je jejich úsilí a práce oceněna, a že je zde vytvářena snaha i na druhé straně.

Environmentální výhody

Udržitelné praktiky při úklidu, jako je recyklace, sofistikovaná a logická separace odpadů, používání ekologických detergentů a hlavně efektivní využívání energie, mohou přispět k lepšímu pracovnímu prostředí a současně zlepšit ekologický otisk firmy na kvalitu životního prostředí nás všech.

Atraktivita a schopnost udržet si zaměstnance ve firmě

Příjemné pracovní prostředí může být pro zaměstnance atraktivním prvkem , motivující a přispívající k jejich spokojenosti, což může podporovat udržení talentovaných jednotlivců ve firmě. Inspirativní prostředí nejen dodává nové ideje, ale vytváří i zisk a dobré jméno, o které obecně firmám jde. Pravidelný úklid je tedy klíčovým prvkem pro udržení efektivního pracovního prostředí. Firma by měla věnovat dostatečnou pozornost čistotě a organizaci pracovních prostor a mít přesně stanovené postupy pro úklid i udržování hygienických standardů.

Vzorné udržování kancelářských prostor je rozhodující pro vytvoření tvůrčího pracovního zázemí a značně přispívá k úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti daného podniku. Je rovněž skvělou investicí do dobrého jména organizace. Pokud nemáte vlastní servis a hledáte profesionální služby v oblasti úklid kanceláří Brno a úklidové práce Brno je nejlepším řešením obrátit se na úklidovou firmu s dlouhodobými zkušenostmi. Společnost rtuklid.cz se zabývá expertním úklidem pracovních prostor, jak pro jednorázové zakázky, tak i pravidelný servis. Při realizaci zakázek využívá nejnovější technologie z oblasti čištění a úklidu . V první řadě je pro tuto společnost důležitá spokojenost klientů, vzájemná domluva týkající se individuálního přání a konkrétních očekávaní či definování potřeb. Neváhejte kontaktovat tuto firmu, která vtiskne vaší kanceláři zcela nový charakter, lesklejší, brilantnější s příjemným odérem a hlavně zdravotně nezávadné pracovní podmínky pro všechny úředníky.