Fotovoltaika jako cesta k modernímu vytápění

Čeká-li vás stavba či rekonstrukce domu, zajisté se zabýváte otázkou, jaký typ vytápění zvolíte, aby bylo co nejúspornější. Tím jsou bezesporu označovány systémy pracující s obnovitelnými zdroji energie, jimiž jsou fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Díky nim rovněž získáte částečnou energetickou nezávislost.

Jaké se nabízejí možnosti?

Tepelné čerpadlo vzduch voda je vhodné všude tam, kde nelze instalovat zemní kolektory nebo vrtat hlubinný vrt. Toto čerpadlo pracuje na principu odčerpávání tepla ze vzduchu, a to pomocí výparníku. Funguje i za mrazivého počasí, neboť dokáže získat teplo ze vzduchu při teplotě až -20 °C. Na tepelné čerpadlo vzduch voda můžete navíc získat dotaci až 140 000 Kč. S jejím vyřízením vám pomůže firma, která bude provádět realizaci tepelného čerpadla.

Vsaďte na kombinaci fotovoltaiky a čerpadla

Běžná fotovoltaika funguje tak, že se na střechu domu instalují fotovoltaické panely, jež produkují stejnosměrnou energii. Ta je následně rozváděna pomocí speciální kabeláže do elektroinstalace v domě. Energie vyrobená fotovoltaikou je následně spotřebovávána elektrickými spotřebiči. Její přebytky jsou ukládány do baterií pro pozdější využití či posílány do distribuční sítě. Fotovoltaika s tepelným čerpadlem umí tyto přebytky využívat mnohem efektivněji.

Pro vytápění, ohřev i chlazení

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému vám zajistí minimální provozní náklady nejen na vytápění, ale též na ohřev vody a případně chlazení. Tento systém dokáže maximálně využít elektřinu vlastní výroby, neboť pracuje efektivněji, než pokud byste měli fotovoltaiku a tepelné čerpadlo zvlášť. Fotovoltaika v tomto případě nenapájí pouze elektrické spotřebiče, nýbrž také tepelné čerpadlo. To poté zajišťuje vytápění domu a ohřev nádrže s vodou.