Kde se dá sehnat koordinátor BOZP a PO?

BOZP a PO musí řešit každá firma nehledě na velikost. Čím je větší, tím je celá záležitost složitější. Je třeba vést potřebnou dokumentaci, mít zpracované nutné plány a také zajišťovat pravidelné školení všech zaměstnanců. Kdo se o tohle postará?

O školení bezpečnosti práce, dokumentace BOZP a PO i další náležitosti se nejlépe postará pověřený koordinátor BOZP. Toho firmě může dodat například společnost PREVENT.  Zajišťuje vedení agendy bezpečnosti práce na pracovišti, poradenství, audity, dokumentaci i školení. Postará se i o pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců, dohled a poradenství. Usnadní vám práci a ubere starostí.

PREVENT řeší školení bezpečnosti práce moderně online

Ve společnosti PREVENT se nikdy nebáli moderních technologií, ba naopak patří k prvním společnostem, které v Česku přišly s myšlenkou školení bezpečnosti práce a dalších povinných školení elektronicky. Zákon totiž stanovuje pouze četnost, s jakou by se zaměstnanci tomuto školení měli podrobit, ale neříká nic o tom, jakou formou by školení mělo proběhnout.

Právě online forma školení je pro zaměstnance i zaměstnavatele extrémně výhodná, a to například z následujících důvodů:

· Zaměstnanec může školení absolvovat kdykoliv se mu hodí. Stačí se posadit k počítači. Není tedy vytržen z práce ve chvíli, kdy se to doopravdy nehodí.

· Školení je interaktivní, ve finále daleko více než nějaká přednáška od živé osoby. Nestačí jen tupě číst a klikat, uživatel musí obsah školení po celou dobu vnímat. Na závěr skládá test.

· Každý uživatel si školení prochází svým vlastním tempem. To, co nepochopil, si může přečíst dvakrát, nebo se k tomu může vrátit.

· V online systému se dá přesně dohledat, kdo kdy absolvoval dané školení. Systém dokáže automaticky upozorňovat na nutnost obnovení školení.

Například pro školení první pomoci je ideální, když se online výuka kombinuje s praktickou ukázkou, pro většinu ostatních oblastí je však online formát školení naprosto dostačující. A to platí opravdu pro různé oblasti. Společnosti PREVENT se povedlo online vzdělávání dotáhnout k takové dokonalosti, že nyní provozuje rovnou dvě platformy.

INSTRUCTOR a EDUNIO pomohou se vzděláváním zaměstnanců

INSTRUCTOR je online platforma pro školení BOZP a PO, školení první pomoci, profesní školení řidičů apod. Sem se vydáte pro zákonná školení zaměstnanců. Kromě BOZP online se tady ovšem lze vzdělávat i v oblastech, které nejsou povinné, jako například ergonomie pracoviště nebo GDPR. Platforma je určená především pro menší firmy.

EDUNIO je learning management system nabízející e-learningové kurzy. Slouží pro firemní vzdělávání, firmy si v něm mohou definovat i vlastní kurzy. Je vhodný pro vzdělávání zaměstnanců ve větších společnostech.

Tak co myslíte, je i ve vaší firmě čas vydat se cestou moderního online vzdělávání?