Trest zákazu činnosti jako alternativní forma trestu

Trest zákazu činnosti je jedním z alternativních trestů. Jaká může být jeho délka a v jakých případech je ukládán? Nejen na tyto otázky vám odpoví právník z AK Olomouc.

Co je trest zákazu činnosti?

Trest zákazu činnosti slouží jako alternativní trest ke krátkodobému trestu odnětí svobody. Uložen může být soudem dle trestního práva maximálně na dobu 10 let. Může být uložen samostatně, ale také jako doplňkový trest k dalšímu trestu.

Za jaké trestné činy je možné uložení trestu zákazu činnosti?

Trest zákazu činnosti je ukládán v případě, kdy obžalovaný spáchá trest spojený s výkonem určité činnosti. Nejčastěji se jedná o zákaz činnosti spojený s řízením motorových vozidel za spáchání přestupku nebo trestného činu za volantem. Dále se jedná o zákaz výkonu určitého povolání či funkce.

Trest zákazu činnosti lze v České republice uložit za poměrně širokou škálu trestných činů. Podle § 73 Trestního zákoníku je možné tento trest uložit za jakýkoli trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s výkonem určité činnosti.

To v praxi znamená, že soud může uložit zákaz činnosti například:

  • Lékařům: za porušení lékařské etiky, za nekvalitní péči o pacienty, za neoprávněné nakládání s léčivy, apod.
  • Advokátům: za porušení advokátní etiky, za zanedbání povinností advokáta, apod.
  • Pedagogům: za zneužívání postavení pedagoga, za šikanu žáků, apod.
  • Řidičům: za dopravní nehodu způsobenou pod vlivem alkoholu nebo drog, za opakované porušování dopravních předpisů, apod.
  • Podnikatelům: za daňové úniky, za podvody, za porušování obchodních pravidel, apod.
  • Zaměstnancům státní správy: za korupci, za zneužití pravomoci úřední osoby, apod.

Další možností je zákaz činnosti při spáchání přestupku či trestného činu v rámci práci s dětmi, ale také práci se zbraněmi nebo výbušninami. Zakázáno vám může být také provozování konkrétní živnosti nebo rovnou celá možnost podnikat.

Při ukládání trestu zákazu činnosti je nutné, aby soud přihlídl k povaze a závažnosti trestného činu a osobním poměrům pachatele. Důležitou roli hraje taktéž možnost recidivy a riziko pro veřejnost. Soud při udělování alternativního trestu pracuje také s dosavadním chováním a trestní minulostí pachatele.

Délka trestu zákazu činnosti se pohybuje od jednoho roku do deseti let. V mimořádných případech, kdy hrozí, že pachatel bude trestný čin opakovat, může soud uložit zákaz činnosti na dobu až patnácti let.