Aby se úspěšně rozjetý start-up rozvíjel, potřebuje lídra

Někteří začínající podnikatelé podceňují řízení rozrůstajícího se podniku. Ale když se nestanou schopnými manažery nebo lídry, jejich start-upům hrozí stagnace. Hlavní rozdíl mezi manažerem a lídrem je v jejich schopnosti nadchnout zaměstnance. Manažerovy pokyny pracovníci často pouze vykonávají. Když jsou však vedeni skutečným lídrem a ztotožní se s jeho vizí, pracují mnohem raději a obvykle i s lepšími výsledky.

Zakladatelé firem bývají často techničtí specialisté, kteří dokážou navrhnout inovovaný produkt. „Do budoucna jim nebude stačit znalost oboru. Aby uspěli, musejí se dokázat dobře orientovat i v managementu,“ upozornila Vlasta Váchová, ředitelka prestižní vzdělávací společnosti Cambridge Business School. Znalost řízení lidí a procesů ve firmě je totiž základním předpokladem pro její úspěšný rozvoj.

Zakladatel by se měl po rozjezdu start-upu dokázat stát dobrým manažerem nebo lídrem. Jaký je mezi pojmy rozdíl? Manažer je výkonný pracovník, který řídí každodenní chod firmy. Rozděluje úkoly podřízeným a kontroluje jejich splnění. Dbá na to, aby všechna oddělení hladce fungovala. Nevýhodou manažerského přístupu může být to, že řadoví zaměstnanci postrádají motivaci a jen naplňují pokyny vedoucího.

Manažer je orientovaný na dosažení cíle. Někdy se však v průběhu doby ukáže, že cíl je špatný a firmě neprospívá. Manažer si toho ale často nemusí všimnout. To je jeden z hlavních rozdílů mezi manažerem a lídrem. Dobrý ilustrativní příklad uvádí známý lektor Stephen Covey ve své knize 7 návyků vůdčích osobností. Firmy si představuje jako skupiny lidí, které šplhají na žebříky. Čím výš se všichni dostanou, tím jsou úspěšnější. Manažer rozhoduje o tom, v jakém pořadí zaměstnanci polezou, a dohlíží, aby s sebou vzali všechen potřebný materiál. Lídr vybírá zeď, o kterou se žebřík opře.

Určovat směr, kterým se vydá celá firma, je důležitou schopností každého lídra. Někdo se jako přirozený vůdce už narodí. Vůdcovství však tvoří soubor vlastností, které se dají osvojit i v průběhu života. „Člověk musí dokázat změnit svoji osobnost na základě zkušeností a vědomostí, které získá vzděláváním, odborným mentoringem a koučinkem. Je to složitý proces, ale není nereálný,“ vysvětlila ředitelka MBA školy Cambridge Business School Vlasta Váchová. Jednou z dalších charakteristik lídrů je, že inspirují ostatní, kteří je pak rádi sami od sebe následují. Je to způsobeno tím, že tito vůdcové dokážou svoji vizi srozumitelně předat ostatním lidem. Zaměstnanci proto například mohou přicházet s vlastními inovacemi, které společnost k vytčeným cílům přiblíží.

Přestože mnozí zakladatelé start-upů nemají předchozí zkušenosti s řízením lidí, mají dobrou šanci stát se lídry. Věří, že jejich produkt má smysl a jejich zákazníkům usnadní život. Kvalitního manažera, který bude dohlížet na dosažení cílů, si mohou najmout. Obvykle ale neseženou žádného člověka, který je víc nadšený pro jejich produkt, než jsou oni sami. Právě zakladatelé úspěšných firem byli obvykle dobří lídři. „Šlo například o Steva Jobse, Henryho Forda nebo Tomáše Baťu,“ řekla Vlasta Váchová. Připomněla také známý Baťův citát: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdřív sebe.