VLOŽKOVÁNÍ PIVOVARSKÝCH SPILEK

Montážní a výrobní firma UNIMONT Pacov dokončila modernizaci šesti uponovaných ocelových kvasných kádí v Pelhřimovském pivovaru Poutník. Kvasné kádě jsou důležitou částí pivovaru, ve které probíhá kvašení piva. Spilkové kádě v Pelhřimovském pivovaru mají umístěny ve sklepních prostorech. Dodatečné chlazení mají vyřešeno chladícími hady, které jsou umístěny uvnitř kádí, pro rovnoměrnější chladící efekt. Chladící potrubí je napuštěno solankou (slanou vodou), která zamrzá při nižší teplotě, než samotná voda. 
Nerezové kádě od firmy UNIMONT Pacov
Modernizovaná spilka
 Kvašení tradiční metodou

V pivovaru Poutník probíhá kvašení tradiční metodou v otevřených kádích, nikoliv v CK tancích, jako u velkých moderních pivovarů, které si tak dopomáhají urychleným kvašení. Nevýhoda uzavřených cylindrokónických tanků je sběr deky a její propadání pak dodává pivu parazitní hořkost. 
Nerezová káď firmy UNIMONT Pacov
Nerezová spilková káď - Pelhřimov
Svařování ve sklepních prostorech

Vložkování starých kvasných kádí provádíme přímo u zákazníka a to překrytím stávajících kádí nerezovým plechem. Při správném postupu se co nejpřesněji kopíruje povrch stávající kádě. Jednotlivé plechové díly svařujeme metodou TIG a svarové spoje brousíme, aby bylo docíleno scelení povrchu v celé kádi.

Profesionální montážní práce

V minulosti firma UNIMONT Pacov zrealizovala desítky oprav kvasných kádí v pivovarech po celé České republice. Za příklad uvádíme pivovary Bohemia Regent v Třeboni, Rodinný pivovar Chodovar, Pivovar Ostravar.