LOMY MOŘINA spol. s r.o.

č.p. 73

267 17, Mořina

  • +420 602 574 805
www.lomy-morina.cz
Logo LOMY MOŘINA spol. s r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy LOMY MOŘINA spol. s r.o.

V současné době je objem výroby kameniva v celé společnosti cca 1,2 mil. tun ročně, z toho 0,7 mil tun vápenců chemických a 0,5 mil tun vápenců, klasifikovaných jako stavební kamenivo. Tuto těžbu zajišťují tři výrobní provozy – Mořina, Holý Vrch a Tetín.

Výrobní provozy jsou vybaveny výkonnými těžebními a úpravárenskými stroji. V porovnání s historií se dnes používají mnohem výkonnější a modernější nakladače a bagry s obsahem nakládací lžíce až 6 m3 a dumpery pro technickou dopravu rubaniny o nosnosti 40 t. V provozu Holý Vrch je na 1. stupni drcení instalován čelisťový drtič V92N, který může drtit kusy kamene o velikosti 800 x 800 x 1000 mm. V provozu Mořina byl z důvodů požadavků snížení sekundárního rozpojování nadměrných kusů kamene nainstalován jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 1600 x 1250 (čísla znamenají velikost vstupního otvoru v mm). Technologické linky dosahují kapacity až 400 tun upraveného materiálu za hodinu. I na nich se provádí průběžně modernizace, jako např. náhrada stávajících třídičů modernějšími typy s vyšším výkonem a na provozech Mořina a Tetín modernizace, neboť je třeba nahradit některé třídiče modernějšími typy s větším výkonem a vyšší kvalitou třídění. Rovněž se počítá s postupnou a průběžnou obnovou nakládacích a svozových prostředků.

Další informace o firmě LOMY MOŘINA spol. s r.o.

  • IČ : 61465569
  • DIČ : CZ61465569
  • Počet zaměstnanců : 86
  • Datum založení : 1.1.1994
  • Výrobce : ano

Klíčová slova

  • lom

  • kámen

  • kamení