MABA Prefa spol. s r.o.

Čtvrť J. Hybeše 549

391 81, Veselí nad Lužnicí

 • +420 381 207 070
www.mabaprefa.cz
Logo MABA Prefa spol. s r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy MABA Prefa spol. s r.o.

MABA Prefa spol. s r.o. patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce prefabrikátů v České republice.
Výrobní závod dodává:
- stavební díly ze železobetonu a předpjatého betonu pro haly, bytovou a inženýrskou výstavbu
- filigranové a předepjaté stropní desky
- plné a sendvičové stěny, základové trámy
- plné stropní panely
- prefabrikované základy
- sloupy - trámy - průvlaky - vaznice - ztužidla - dle individuálních požadavků, o různých průřezech, rozměrech
- střešní kazetové desky
- kompletní vícepodlažní skelety
- průmyslové a stavební haly
- prefabrikáty pro bytové a průmyslové stavby
- dvojité filigranové stěny (zdvojené)
- tenisové stěny z betonu
- silážní žlaby z betonu
- dopravní svodidla CITY BLOC a DELTA BLOC
- betonové jímky ACO
- vodící stěny pro dopravní zabezpečení
- soklové panely pro protihlukové stěny
- mobilní protihlukové stěny DELTA BLOC
- prefabrikáty silničních vah
- železobetonové konstrukce tenisových haly
- stropní desky FILIGRAN
- plné stropní panely
- předpjaté stropní desky EURODEC
- dvojité spřažené stěny HWE
- plné a sendvičové stěny, základové trámy
- kompletní prefabrikované sklepy
- montované domky, montované domy na zakázku
- silniční panely pro dopravní infrastrukturu
MABA Prefa spol. s r.o., Veselí nad Lužnicí, patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce prefabrikátů v ČR. Mezi výrobky patří železobetonové prefabrikované díly pro nadzemní a bytovou výstavbu - stěny, stropy, stropní panely, schody, podesty, balkonové podesty, průmyslovou výstavbu - základové prahy, základové kalichy, vazníky, sloupy, nosníky, stužidla, průvlaky včetně předpjatých prvků, silniční a dopravní stavitelství - betonová silniční svodidla DELTA BLOC, městské zábrany a vodící stěny CITY BLOC, základy protihlukových stěn, hrany pro nástupiště, silniční panely a další betonové výrobky - opěrné stěny, silážní desky, mostní váhy FLINTAB, jímky ACO, kolektory, tenisové haly a řada dalších výrobků a komponentů podle přání zákazníka.

Další informace o firmě MABA Prefa spol. s r.o.

 • IČ : 62525271
 • DIČ : CZ62525271
 • Počet zaměstnanců : 105
 • Datum založení : 1.1.1949
 • Výrobce : ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • stěny

 • panely

 • stropní

 • desky

 • bloc

 • haly

 • silniční

 • základové

 • plné

 • dopravní