Mydlářka a.s.

Mydlářka 253

256 01, Benešov

 • +420 317 716 412
www.mydlarka.cz
Logo Mydlářka a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Mydlářka a.s.

Výroba a distribuce vajec, chov prasat, výkrm kuřat, agrochemické služby, distribuce průmyslových hnojiv a uhlí, nákladní autodoprava, rostlinná výroba - Benešov
Akreditovaná zemědělská laboratoř Chotýšany
- chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, krmných směsí a minerálních doplňků (odběry siláží a senáží provádíme vrtací soupravou)
- chemické a mikrobiologické rozbory vod
- chemické a fyzikální rozbory půdy
- rozbory statkových i průmyslových hnojiv
- rozbory rostlin a zeleniny
- rozbory obilovin, olejnin a luštěnin
- chemické a mikrobiologické rozbory mléka
- vyšetření stěrů z běžného a pracovního prostředí
- odběry a doprava vzorků včetně dokumentace o odběru (odběry provádí kvalifikovaný vzorkař)
- laboratorní služby Benešov, Chotýšany
- zemědělská laboratoř pro krmné směsi, rozbory krmných směsí
Chov prasat
Chov prasat, porodny prasnic, osm středisek výkrmu prasat - prasata, prasnice, produkce vepřového masa.
Výkrm kuřat
Výkrm kuřat, kuřata, produkce drůbežího masa
Chov slepic, konzumní vejce
Chov slepic s produkcí konzumních vajec, provozování třídičky vajec.
Agrochemické služby, obchodní činnost
Skladování a prodej průmyslových hnojiv, chemických přípravků a osiv pro zemědělství, prodej pohonných hmot a uhlí. Aplikace kapalných hnojiv a chemických přípravků moderními samochodnými postřikovači, aplikace kejdy, nákladní doprava, laboratorní činnost v autorizované laboratoři, autoservis osobních a nákladních vozidel.

Další informace o firmě Mydlářka a.s.

 • IČ : 46356142
 • DIČ : CZ46356142
 • Počet zaměstnanců : 177
 • Datum založení : 1.1.1970
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Aktuální nabídka produktů a služeb firmy Mydlářka a.s.

Agrochemické služby

V rámci agrochemických služeb se Mydlářka a.s. zabývá skladováním a prodejem průmyslových hnojiv, prodejem chemických přípravků a osiv pro zemědělství, prodejem pohonných hmot a uhlí Dalšími provozovanými službami jsou: poradenství v rostlinné vý ...

Zemědělská laboratoř

Akreditovaná zemědělská oblastní laboratoř Chotýšany Nabízí: -chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, krmných směsí a minerálních doplňků (odběry siláží a senáží provádíme vrtací soupravou) -chemické a mikrobiologické rozbory vod -chemické a ...

Výkrm kuřat

Výkrm kuřat provozuje Mydlářka a.s. od roku 1999, kdy bylo do nevyužitých hal chovu drůbeže instalovány nové technologie pro výkrm kuřat. Dnes je provozovaná celková jednorázová kapacita 205 000 kusů kuřat s ročním objemem 2400 tun jatečné drůbeže. ...

Chov nosnic a prodej vajec

Tradičním odvětvím je chov slepic s produkcí konzumních vajec, které Mydlářka a.s. provozuje již od konce šedesátých let minulého století. Provoz je vybaven moderními technologiemi včetně třídičky vajec. Mydlářka a.s. produkuje ročně 60 milionů kusů ...

Chov prasat

V rámci chovu prasat provozuje Mydlářka a.s. pět poroden prasnic s kapacitou přes 6000 ks prasnic a sedm středisek výkrmu prasat s kapacitou přes 30 000 ks výkrmových míst. Všechny provozy jsou vybaveny moderními technologiemi, které splňují požadav ...

Pracovní nabídky Mydlářka a.s. Logo

Klíčová slova

 • chemické

 • doprava

 • hnojiv

 • mikrobiologické

 • odběry

 • prasat

 • průmyslových

 • rozbory

 • slepic

 • služby