Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Drnovská 507

161 01, Praha 6

 • +420 233 022 111
www.vuzt.cz

Předmět činnosti firmy Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Výzkum technologických systémů pro výrobu zemědělských produktů se zaměřením na problémy technologické, technické, stavební, ekonomické, energetické a organizační

Další informace o firmě Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 • DIČ : CZ00027031
 • Počet zaměstnanců : 73
 • Datum založení : 1.1.1951
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • výzkum

 • technologických

 • systémů

 • výrobu

 • zemědělských

 • produktů

 • zaměřením

 • problémy

 • technologické

 • technické