AQUA - STYL spol. s r.o.

U Cihelny 438/6, Držovice

796 07, Prostějov

 • +420 587 070 651
www.aqua-styl.cz

Předmět činnosti firmy AQUA - STYL spol. s r.o.

Prodej, opravy a revize čerpadel a vývěv
Dodávky a montáže ČOV, čerpacích a energetických systémů
Výroba zámečnických prvků i v provedení nerez
opravy čerpadel, GO výrobců Sigma, KSB, Grundfos
- jsme servisní organizací a partnerem KSB
- investiční akce na klíč v oblasti energetiky a vodního hospodářství
- diselové agregáty
Energetika:
- Chladící okruhy vč. čerpadel
- kondensátní okruhy vč. čerpadel
- napájecí stanice
- chemické úpravny vody
- požární stanice a suchovody
- dopravy hmot (pásové, trubkové - uhlí, popílek, vápenec, cement, písek a jiné)
- řešení kompletního zauhlování tepláren a elektráren
- dodávky armatur
- ocelové konstrukce a pomocné ocelové konstrukce
- zámečnická výroba, výroba z nerezi
- servis čerpadel
Vodní hospodářství:
- přečerpávací stanice surových, dešťových a kanalizačních vod
- vodojemy
- potrubní trasy, armatury
- ČOV pro obce, města a podniky, formou vlastní biologické čistírny
- úpravny vody
- zajišťování služeb kolem vodního hospodářství
- zámečnická výroba

Další informace o firmě AQUA - STYL spol. s r.o.

 • IČ : 16367758
 • DIČ : CZ16367758
 • Počet zaměstnanců : 68
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • čerpadel

 • stanice

 • hospodářství

 • výroba

 • vodního

 • zámečnická

 • okruhy

 • ksb

 • konstrukce

 • ocelové