ZDOBNICE a.s.

Slatina nad Zdobnicí 39

517 56, Slatina nad Zdobnicí

 • +420 494 594 820
www.zdobnice.cz

Předmět činnosti firmy ZDOBNICE a.s.

Zemědělská výroba.
Živočišná výroba tvoří 77 % tržeb. Nosným programem společnosti je produkce mléka. Na farmě ve Slatině a Pěčíně je ustájeno cca 780 ks krav červenostrakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí 6 900 l mléka/ks. V Rybné a Pěčíně je soustředěn odchov jalovic a býků, který je realizován v uzavřeném obratu skotu. Společnost navíc provádí výkrm prasat v závislosti na vývoji cen krmiv. Většina krmných směsí je připravována ve vlastní mísírně krmiv ve Slatině nad Zdobnicí.
Hlavním programem rostlinné výroby je výroba obilovin zejména krmného tritikale, pšenice, sladovnického ječmene a dále pak produkce osiv. V oblasti olejnin se soustředí na řepku a mák. Brambory jsou pěstovány na ploše o rozloze 43 ha k zajištění produkce konzumních brambor, z nichž část je dále zpracována ve vlastní loupárně brambor. Travní porosty tvoří plochu 780 ha. Aby mohla společnost plnohodnotně hospodařit, disponuje kvalitní zemědělskou technikou.

Další informace o firmě ZDOBNICE a.s.

 • IČ : 48173291
 • DIČ : CZ48173291
 • Počet zaměstnanců : 90
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Výrobce : ano

Klíčová slova

 • brambor

 • krmiv

 • pěčíně

 • produkce

 • skotu

 • slatině

 • společnost

 • tvoří

 • vlastní

 • výroba

Merchart.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na Merchart.cz
Kupón : IFIRMY10