Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 2393

415 01, Teplice

 • +420 417 941 117
www.vhs.cz

Předmět činnosti firmy Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Vodohospodářská díla.
Dopravní stavby - výstavba a opravy silnic a dálnic.
Trhací práce a demolice.
Výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací, výstavby okružních křižovatek, chodníků, parkovišť a související práce. Výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů, parovodů a čistíren odpadních vod.
Inženýrské sítě, dopravní stavby, ekologické stavby, protlaky a štoly, průmyslové a inženýrské stavby, speciální práce, výroba betonových prefabrikátů, výroba asfaltových směsí, vodní díla.

Další informace o firmě Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

 • IČ : 40233308
 • DIČ : CZ40233308
 • Počet zaměstnanců : 324
 • Datum založení : 1.1.1955
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Logo

Klíčová slova

 • stavby

 • práce

 • výstavba

 • opravy

 • silnic

 • rekonstrukce

 • výroba

 • vodohospodářská

 • průmyslové

 • sítě