ECO trend s.r.o.

Na Dolinách 128/36

147 00, Praha 4

 • +420 267 912 338
www.ecotrend.cz

Předmět činnosti firmy ECO trend s.r.o.

Projekty a koncepce:
- vypracování Plánů odpadového hospodářství pro původce odpadů a obce,
- zpracování projektů VaV,
- vypracování ekologických auditů
- vypracování studií a expertíz ve všech oblastech ochrany a péče o životní prostředí
- vypracování dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí EIA
Environmentální management
Outsourcing - komplexní ekologické služby
Sanace
Nakládání s odpady
Vodní hospodářství
Ochrana ovzduší

Další informace o firmě ECO trend s.r.o.

 • IČ : 49683039
 • DIČ : CZ49683039
 • Počet zaměstnanců : 8
 • Datum založení : 20.7.1993
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • vypracování

 • prostředí

 • životní

 • projekty

 • ochrany

 • hospodářstvíochrana

 • odpadyvodní

 • službysanacenakládání

 • ekologické

 • komplexní