DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM

Dolní Rožínka 86

592 51, Dolní Rožínka

 • +420 566 593 111
www.diamo.cz

Předmět činnosti firmy DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM

Zahlazování následků po hornické činnosti uranových dolů

 • zahlazování následků po hornické činnosti uranových, rudných, černouhelných a lignitových dolů v moravské oblasti s výjimkou Ostravy
 • provoz střediska zkušebních laboratoří
 • přeprava radioaktivních a nebezpečných odpadů
 • provoz skládky komunálního odpadu v areálu bývalého dolu Bukov
 • dřevovýroba (zpracování pilařské kulatiny)

Další informace o firmě DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM

 • IČ : 2739
 • DIČ : CZ00002739
 • Počet zaměstnanců : 550
 • Datum založení : 1.1.1957
 • Výrobce : ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM Logo

Klíčová slova

 • hornické

 • činnosti

 • uranových

 • následků

 • zahlazování

 • nebezpečných

 • pilařské

 • zpracování

 • bukovdřevovýroba

 • dolu