Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1

796 04, Prostějov

 • +420 582 315 111
nemocniceprostejov.agel.cz

Předmět činnosti firmy Středomoravská nemocniční a.s.

Nemocnice Prostějov patří ke středně velkým nemocnicím, zajišťuje zdravotní péči lůžkovou i ambulantní pro obyvatele Prostějovska, v některých oblastech je její působení nadregionální - např. implantace trvalých kardiostimulátorů, radioterapie, dialyzační léčba. 

Další informace o firmě Středomoravská nemocniční a.s.

 • IČ : 27797660
 • DIČ : CZ699000899
 • Počet zaměstnanců : 1948
 • Datum založení : 1.1.2007
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • nemocnice

 • některyacutech

 • dialyzačniacute

 • radioterapie

 • kardiostimulaacutetorů

 • trvalyacutech

 • implantace

 • např

 • nadregionaacutelniacute

 • působeniacute