EGÚ Brno, a.s.

Hudcova 487/76a

612 48, Brno

 • +420 541 511 511
www.egubrno.cz
Logo EGÚ Brno, a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy EGÚ Brno, a.s.

Historie odborného energetického pracoviště v Brně začíná v roce 1950. Tehdy se skupina pracovníků studijního oddělení n. p. Západomoravské elektrárny sloučila s výzkumnou skupinou pracující v oboru techniky vysokého napětí Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky Vysoké školy technické v Brně. Vzniká tak brněnská pobočka Výzkumného ústavu energetického, který byl jedním z několika výzkumných pracovišť československé energetiky.

Základ k zabezpečení výzkumu v energetice položilo ředitelství Československých energetických závodů ustavením svého výzkumného odboru v září 1946. Odbor Výzkumné ústavy dle potřeb odvětví svoji činnost rozvíjel a navazoval spolupráci s dalšími pracovišti, která nebyla do jednotného celku výzkumných pracovišť energetiky začleněna. Byly vytvořeny kontakty s výzkumnou skupinou Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky při Vysokém učení technickém v Brně a se studijním oddělením Západomoravských elektráren v Brně.

Výzkumná skupina VUT Brno se zabývala řešením problémů z oboru bleskojistek, přepětí, zotavených napětí, elektrického oblouku, zemnění apod. V letech 1948 až 1950 vybudovala v areálu starého brněnského výstaviště výzkumné pracoviště s laboratořemi a zkušebnou vvn. Činnost pracoviště byla financována Ústředním ředitelstvím energetického průmyslu a Generálním ředitelstvím strojírenství a kovoprůmyslu. Do odboru Výzkumné ústavy ČEZ byla skupina začleněna od 1. ledna 1950. Činnost brněnského pracoviště se postupně začala soustřeďovat na základní problémy teoretickoexperimentální a elektrárenské, jako např. elektrická pevnost, přepětí, elektrický oblouk, spínací pochody, dálkové přenosy vysokým napětím, evidence ztrát elektrické energie v rozvodu apod.

V roce 1957 byla v brněnské pobočce EGÚ ustavena pracovní skupina, zaměřená na komplexní výzkum technicko-ekonomických koncepcí rozvoje elektrizační soustavy. Základem této skupiny byli pracovníci, převedení do EGÚ ze zrušeného Energotrustu. Tato pracovní skupina navázala úzkou spolupráci se skupinou, zabývají se obdobnou problematikou v rámci pražské pobočky. V r. 1958 byla tato pražská pracovní skupina přetvořena na výzkumný odbor rozvoje energetiky jako celku, zatímco v Brně zůstal již trvale odbor rozvoje elektrizační soustavy.

Další informace o firmě EGÚ Brno, a.s.

 • IČ : 46900896
 • DIČ : CZ46900896
 • Počet zaměstnanců : 44
 • Datum založení : 1.1.1951
 • Výrobce : ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • vyacutezkumnaacute

 • inženyacuterskaacute

 • činnost

 • energetice

 • měřiacuteciacute

 • technika

 • energetiku

 • optickaacute

 • lana

 • kabely