ZEMCHEBA, s.r.o.

Chelčice 106

389 01, Vodňany

 • +420 383 382 236
www.zemcheba.cz
Logo ZEMCHEBA, s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy ZEMCHEBA, s.r.o.

Zemědělství v typické jihočeské krajině v podhůří Šumavy, kouzelné bavorovské kotlině, kráčí ruku v ruce s osídlením této krajiny. Během století byly krajina, stavby rybníků a výsadby ovocných stromů přetvářeny k obrazu svých hospodářů, ale dělo se tak vždy s velkým citem k jihočeské krajině, která vyzařuje rozvahu, zádumčivost, klid a pracovitost lidí, kteří jsou s těmito místy spjati.

ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice je pokračovatelem těchto tradic. Duch sdružování a spolupráce, který se v Chelčicích uchoval, je bezpochyby výrazem obrovské podnikatelské zralosti především v zemědělství, ovocnářství nevyjímaje. Věřím, že tyto internetové stránky napomohou k naší komunikaci, vzájemnému poznání a oboustranně prospěšné spolupráci.
Přeji vše dobré

Další informace o firmě ZEMCHEBA, s.r.o.

 • Další telefon : +420 383 382 177
 • IČ : 25174797
 • DIČ : CZ25174797
 • Počet zaměstnanců : 84
 • Datum založení : 1.1.1998
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano

Klíčová slova

 • ovocné

 • výroba

 • ovoce

 • zemědělská

 • chov

 • ozimé

 • kukuřice

 • zrno

 • silážživočišná

 • hovězího