MODOS spol. s r.o.

Masarykova 885/34

772 00, Olomouc

 • +420 585 224 472
www.modos-olomouc.cz

Předmět činnosti firmy MODOS spol. s r.o.

Stavební činnost:
Oblast dopravního stavitelství

- kompletní výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť, cyklostezek, opěrných zdí a staveb souvisejících s dopravním stavitelstvím
Oblast mostního stavitelství
- kompletní výstavba betonových a ocelových mostů, propustků a staveb souvisejících s mostním stavitelstvím
Oblast vodního stavitelství
- kompletní výstavba kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, věžových vodojemů z ocele, betonových podzemních vodojemů a nádrží, rekonstrukce betonových nádrží s použitím speciálních technologií stavební chemie a staveb souvisejících s vodním stavitelstvím
Oblast ekologického stavitelství
- kompletní výstavba skládek tuhých komunálních odpadů, zakonzervování starých skládek a odstranění ekologických zátěží
Oblast průmyslového stavitelství
- realizace monolitických železobetonových konstrukcí, železobetonových skeletů
Oblast inženýrského stavitelství
- kompletní výstavba infrastruktury včetně přeložek všech inženýrských sítí nebo jejich nová výstavba (zasíťování pozemků, průmyslových areálů apod.)

Další informace o firmě MODOS spol. s r.o.

 • IČ : 576832
 • DIČ : CZ00576832
 • Počet zaměstnanců : 79
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • betonových

 • kompletní

 • skládek

 • souvisejících

 • staveb

 • stavební

 • stavitelství

 • stavitelstvímoblast

 • výstavba

 • železobetonových