ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.

Papírenská 6b

160 00, Praha 6

  • +420 224 311 462
www.environment.cz

Předmět činnosti firmy ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.

Komplexní vodohospodářský inženýring.
Výzkum, vývoj, výroba a dodávky čistíren odpadních vod.

Další informace o firmě ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.

  • IČ : 25771043
  • DIČ : CZ25771043
  • Datum založení : 9.6.1999
  • Výrobce : ano
  • Poskytovatel služeb : Ano