Humatex, a.s.

ul. Důlní č.p. 199

418 01, Bílina

 • +420 417 805 501
www.humatex.cz

Předmět činnosti firmy Humatex, a.s.

Společnost se zabývá těžbou, fyzikální a chemickou úpravou oxyhumolitu.
Humát draselný - DRALIG
Humát sodný - ořechové mořidlo
Výrobky jsou určeny k využití v průmyslu a zemědělství
Oxyhumolit
Výchozí surovinou pro výrobu sodných a draselných solí huminových a fulvonových kyselin je oxyhumolit. Jedná se o druh zrnitého nesoudržného uhlí tmavě hnědé až hnědošedé barvy s nízkým stupněm prouhelnění a s vysokým obsahem huminových kyselin jako složka humusu. Vzniká biochemickými přeměnami organických zbytků z odumřelých rostlinných látek. Je obvykle situován pod nízkým propustným nadložím na výchozech hnědouhelné sloje. Vykazuje obdobné chemicko-fyzikální vlastnosti klasického hnědého uhlí, jeho doprava i skladování podléhá stejnému režimu. Výhřevnost oxyhumolitu je do 10 MJ/kg a nehodí se ke spalování. Ložisko oxyhumolitu se vyznačuje nejvyšším obsahem huminových kyselin v České republice (asi 80% v sušině) s velmi nízkým obsahem bitumenů. Zbytek tvoří anorganické příměsi (písek, jíl).
Draselné soli huminových kyselin a fulvonových kyselin, humát draselný
Jde o směsi draselnýchch solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se vyznačují výbornou rozpustností ve vodě. Jedná se o látky s mimořádnou biologickou účinností, které podporují zakořeňování mladých rostlin, přispívají ke zvýšení výkonnosti rostlin a jejich odolnosti k nepříznivým činitelům, zvyšují účinnost minerálního hnojení. Rostliny se lépe adaptují k podmínkám prostředí, lépe odolávají nepříznivým vlivům, např. houbovým chorobám, chladu. Neohrožují živočichy ani užitečný hmyz. Jde o směsi draselné soli huminových kyselin, fulvokyselin a příměsí. Vyrábí se z oxyhumolitu neutralizací a extrakcí přítomných huminových kyselin hydroxidem draselným ve vodném prostředí.
Sodné soli huminových kyselin, humát sodný
Humát sodný - ořechové mořidlo je pevná forma sodné soli huminových kyselin. Používá se pro barvení papíru, balicího nebo kartonážního papíru, vrtné výplachy.

Další informace o firmě Humatex, a.s.

 • IČ : 25458442
 • DIČ : CZ25458442
 • Počet zaměstnanců : 46
 • Datum založení : 1.1.2002
 • Výrobce : ano

Klíčová slova

 • huminových

 • jedná

 • kyselin

 • lépe

 • nízkým

 • obsahem

 • oxyhumolitu

 • rostlin

 • soli

 • uhlí

Merchart.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na Merchart.cz
Kupón : IFIRMY10