Zemní práce

Charbinská 266

460 08, Liberec

 • +420 731 517 912
www.soldan.g6.cz

Předmět činnosti firmy Zemní práce

Zemní, výkopové a demoliční prace, realizace a dodávky staveb rodinných domků a novostaveb. Dále pak na inženýrské sítě, výkopy pro plynové a elektrické přípojky, hloubení základů pro domky, čističky, bazény atd. Výkopy základů, hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky, veškeré zemní práce, teréní úpravy a skrývky,
komunikace, lesní cesty, rozbíjení betonů a živic, bourací a demoliční práce, odstraňování staveb, výkopy pro bazény a jezírka, studny, septiky a jímky, nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů, rovnání a svahování terénů, zahrnovací práce, skrývka ornice, odstraňování škod po povodních a jiné.

Další informace o firmě Zemní práce

 • DIČ : CZ6401172514
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • výkopy

 • práce

 • zemní

 • sítě

 • bazény

 • základů

 • hloubení

 • elektrické

 • plynové

 • přípojky