Kolínská lesní společnost, s.r.o.

Pobřežní 151, Hradišťko I

280 02, Kolín

 • +420 321 727 436
www.kolinskalesni.cz

Předmět činnosti firmy Kolínská lesní společnost, s.r.o.

Lesnická činnost, lesnické služby
 

 • Těžba a přiblížení dřeva, probírky, prořezávky
 • Zalesňování
 • Ochrana mladých lesních kultur
 • Výkup a prodej dřeva
 • Prodej palivového dřeva
 • Výroba a prodej řeziva
 • Výkup lesů na stojato
 • Pronájem a obhospodařování lesa
 • Dotační politika Mze ČR
 • Poradenský servis
 • Zastupování na úseku státní správy
 • Zajištění lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře a lesní stráže
 • Drcení klestu
 • Údržba a kácení stromů v parcích
 • Myslivost

Další informace o firmě Kolínská lesní společnost, s.r.o.

 • IČ : 26168693
 • DIČ : CZ26168693
 • Počet zaměstnanců : 15
 • Datum založení : 1.1.2000
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano

Klíčová slova

 • prodej

 • lesniacuteho

 • lesniacutech

 • lesnickaacute

 • uacuteseku

 • staacutetniacute

 • spraacutevyzajiscarontěniacute

 • hospodaacuteřskeacuteho

 • plaacutenu

 • hospodaacuteřskyacutech

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10