Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 701/34

111 21, Praha 1

 • +420 222 841 100
www.ceb.cz

Předmět činnosti firmy Česká exportní banka, a.s.

Česká exportní banka, a.s. je specializovaná bankovní instituce, založená a vlastněná státem. Jako součást systému státní podpory podnikání poskytuje českým vývozcům státem podporované financování vývozu a finanční služby s vývozem související. Českým exportérům tak vytváří srovnatelné podmínky pro soutěž se zahraniční konkurencí. Činnost České exportní banky se řídí zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, její činnost však musí být rovněž v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Vzhledem k přijatým závazkům České republiky v oblasti státní podpory exportu podléhá zároveň mezinárodním pravidlům regulujícím tuto oblast především pak Konsensu OECD.

Další informace o firmě Česká exportní banka, a.s.

 • IČ : 63078333
 • DIČ : CZ63078333
 • Počet zaměstnanců : 156
 • Datum založení : 28.2.1995
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • státní

 • české

 • státem

 • zákonem

 • českým

 • podpory

 • vývozu

 • financování

 • činnost

 • exportní