LABICOM s.r.o.

Šlechtitelů 19

783 71, Olomouc

 • +420 585 436 915
www.labicom.cz

Předmět činnosti firmy LABICOM s.r.o.

Prodej:
- laboratorní vybavení -přístrojena měření pH, vodivosti, ionometry, oxymetry, třepačky, míchačky, ultrazvukové lázně, termostaty, automatické byrety atitrátory
- zařízení pro přípravu vzorků, plynové akapalinové chromatografy, hmotnostní spektrometry, generátory plynů, příprava čisté aultračisté vody adalší laboratorní přístroje
- spotřební materiál -pro GC aHPLC chromatografii, hmotnostní spektrometrii, kapilární elektroforézu, zařízení pro přípravu vzorků, ICP aAAS spektrometry, generátory plynů adalší laboratorní přístroje
- chemikáliea standardy pro kvalitativní ikvantitativní stanovení vorganické aanorganické analýze, referenční materiály, rozpouštědla, mobilní fáze pro HPLC adalší…
- zařízení pro odběr vzorků
- software pro chromatografii, knihovny spekter aspeciální software pro hmotnostní spektrometrii, PChardware ainterface pro komunikaci spřístroji
- záruční a pozáruční servis

Další informace o firmě LABICOM s.r.o.

 • Další telefon : +420 604 931 771
 • IČ : 25876856
 • DIČ : CZ25876856
 • Počet zaměstnanců : 18
 • Datum založení : 20.2.2001
 • Distributor : Ano

Klíčová slova

 • laboratorní

 • vzorků

 • adalší

 • hmotnostní

 • zařízení

 • spektrometry

 • plynů

 • generátory

 • spektrometrii

 • chromatografii