Obec Rybník

Rybník 64

560 02, Česká Třebová 2

 • +420 465533387
www.rybnik.cz
Logo Obec RybníkDoporučujeme

Předmět činnosti firmy Obec Rybník

Jsme obec, která se rozkládá v podhůří Orlických hor v malebné přírodě podél řeky Třebovky, na obou jejích březích. Svým severozápadním koncem navazuje obec na město Česká Třebová.

Počátky obce Rybník, v současnosti s více než osmi sty obyvateli, se datují do roku 1292. Z tohoto roku pochází první zmínka o osadě Rybník (tehdy pod jménem Ribna) v zakládací listině Zbraslavského kláštera....

Obec Rybník leží u města Česká Třebová a protéká zde řeka Třebovka. Údolí řeky Třebovky bylo dříve lesnatou krajinou, která patřila k pomezním hvozdům Čech. Jméno řeky Třebovky a osad Třebová a Třebovice bylo odvozeno od slova „třiebiti“, to znamená mýtit půdu od pařezů. S postupným kácením lesů tu začaly vznikat osady.

Nad touto krajinou vládli v 10. století Slavíkovci. Po zániku jejich rodu drželi toto území Hrabišici, páni ze Švábenic a Vršovci, ti však byli vyvražděni r. 1108 na Vraclavském hradišti. Zatím vzrůstala moc Přemyslovců, země se scelovala a všechno jmění zaniklých rodů patřilo králi. Za Přemysla II. v roce 1253 – 1278 náležela podorlická krajina králi. Bratři Oldřich z Drnholce a Heřman z Ústí dostali tuto krajinu jako královskou zástavu. Na její ochranu zbudovali hrad Lanšperk, který nadlouho vytvářel trvalé správní a organizační středisko. Od této doby vznikl název krajiny Lanšprské panství. Král Václav II. v letech 1278 až 1305 daroval panství Lanšperské, což byly osady Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Jablonné a Lanškroun s okolními osadami, nově založenému klášteru na Zbraslavi. Tento klášter získal na konci 13. století téměř všechny osady v povodí Tiché Orlice a Třebůvky.

Další informace o firmě Obec Rybník

 • IČ : 00581020
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.1990

Klíčová slova

 • rybník

 • třebová

 • řeky

 • třebovky

 • česká

 • králi

 • krajinou

 • ústí

 • panství

 • roku