ELCAN, spol. s r. o.

Rumiště 3,5,9

602 00, Brno

 • +420 543213435
www.elcan.cz

Předmět činnosti firmy ELCAN, spol. s r. o.

Od svého založení se firma zabývá elektromontážními pracemi
a instalací el.rozvodů v průmyslových i bytových budovách, montážemi a opravami hromosvodů
včetně provádění revizí el.zařízení.
Nemalou měrou je v činnosti firmy zastoupena výstavba a údržba Veřejného osvětlení.
V oboru dopravního stavitelství byly realizovány výstavby světelně signalizačního zařízení
a montáž světelných návěstidel a dopravních značek.
Při vývoji firmy byla pracovní činnost rozšířena o montáž datových, telefonních a televizních kabelových rozvodů.
Firma je plně vybavena po technické i personální stránce se solidním zázemím a skladovacími prostorami, umístěnými ve středu města.
Celková filozofie firmy ELCAN spočívá v operativnosti její pracovní činnosti s důrazem na kvalitu prací tak, aby mohla vyhovět zákazníkům jak ve sféře služeb, tak i ve stavebnictví.

Další informace o firmě ELCAN, spol. s r. o.

 • IČ : 15527930
 • DIČ : CZ15527930
 • Počet zaměstnanců : 25
 • Datum založení : 1.1.1991

Klíčová slova

 • firmy

 • pracovní

 • činnosti

 • sféře

 • skladovacími

 • činnost

 • rozšířena

 • montáždatových

 • telefonních

 • televizních