A R T I C - chlazení spol. s r.o.

Štrossova 242

530 03, Pardubice

  • +420 466614499
www.volny.cz

Předmět činnosti firmy A R T I C - chlazení spol. s r.o.

O P R A V Y , P R O D E J
A K O M P L E T N Í D O D Á V K Y

- K L I M A T I Z A C Í
- C H L A D Í C Í H O Z A Ř Í Z E N Í
- V Ý Č E P N Í C H Z A Ř Í Z E N Í
- V Z D U C H O T E C H N I K Y
- M R A Z N I Č E K , C H L A D N I Č E K

Další informace o firmě A R T I C - chlazení spol. s r.o.

  • IČ : 25286269
  • DIČ : CZ25286269
  • Datum založení : 1.1.1998